Ačkoliv zájemci o bydlení v Rožmberku nad Vltavou by se našli, stejně jako volné plochy pro stavbu nových rodinných domů, v historickém městečku je obdobná výstavba zapovězena. Brání jí ochranné pásmo hradu tyčícího se nad městem, které pokrývá nejen celé město, ale sahá i za jeho hranice.

Rožmberští proto už dlouho usilují o zmenšení pásma. Naposledy se o to pokusili před schvalováním nového územního plánu města, o kterém zastupitelé hlasovali začátkem roku. Kýženého výsledku však nedosáhli.

„Rozvojové plochy pro další výstavbu jsme proto museli vyčlenit v podstatě až za hranicemi města; na levém břehu Vltavy za fotbalovým hřištěm a dále na protějším břehu řeky za zástavbou ve směru na Vyšší Brod, což je skoro až kilometr za městem,“ uvedla starostka Rožmberka Vladimíra Kolářová.

Doplnila, že ve chvíli, kdy se začne na těchto plochách stavět, budou Rožmberští na tvrdojíšném postoji Ministerstva kultury, které zmenšení ochranného pásma hradu nedoporučilo, biti. „Pokud povedeme kanalizaci, vodovod, ale třeba i chodníky takovou dálku, výstavba se značně prodraží,“ podotkla starostka.

Podle Ministerstva kultury není změna ochranného pásma hradu žádoucí. „Ochranné pásmo bylo vymezeno z důvodu ochrany prostředí národní kulturní památky, hradu a zámku Rožmberk, a to vzhledem k výjimečně cenné konfiguraci hradu a zámku a jejím hodnotám urbanistickým a architektonickým,“ řekl Jan Cieslar z Ministerstva kultury. Doplnil, že hrad je významně pohledově exponován, a to v kontextu s historickým městským organismem i v rámci širšího krajinného rámce.

„Považujeme proto za nevhodné, aby ochranné pásmo této mimořádně cenné lokality, která se výrazně uplatňuje v blízkých i dálkových pohledech z okolní krajiny, bylo zmenšeno na úkor novodobé výstavby rodinných domů,“ uvedl Jan Cieslar.

Dodal, že zástupci ministerstva Rožmberským doporučili, aby se při zpracování územního plánu orientovali na využití a zhodnocení současných nevyužitých ploch v zastavěné části území obce, případně zvážili výstavbu rodinných domů třeba v osadě Přízeř.

S tím se však Rožmberští nehodlají smířit. „Budeme hledat další cesty, jak dosáhnout svého. Jednou z možných cest je i podání stížnosti k Ústavnímu soudu,“ naznačila Vladimíra Kolářová.