Datum 11. února byl jakožto významný den ustanoven v roce 2009. „Smyslem zřízení celoevropské tísňové linky bylo poskytnout občanům členských států EU možnost obrátit se v nouzové situaci na záchranné složky (policii, hasiče, zdravotnickou službu), a to na stejné číslo bez ohledu na to, ve které zemi se zrovna nacházejí, zdarma a z jakéhokoliv telefonního přístroje,“ vysvětlila tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Vendula Matějů. „Dalšími nespornými výhodami jednotného čísla 112 je dovolání se pomoci v případě rozsáhlejších mimořádných událostí, kdy je třeba zásah dvou a více záchranných složek. Dále to, že operátoři na lince 112 jsou připraveni hovořit v několika světových jazycích.“

Počátek budování linky 112 se v České republice datuje do roku 1996. „Od 1. ledna 2003 funguje provoz linky 112 ve všech telefonních sítích na území České republiky. Do této doby byla linka funkční pouze v mobilních sítích. V roce 2004 zahájilo provoz 12 krajských telefonních center tísňového volání, v roce 2005 se přidala dvě zbývající centra, a to v Hradci Králové a v Ostravě,“ uvedla Matějů.

Nespornou výhodou čísla 112 je, že se jako na jedinou tísňovou linku dá dovolat bez SIM karty, bez kreditu a pouze se signálem alespoň jednoho mobilního operátora.