Spolek pro maminky s dětmi nazvaný Dráčci vznikl v Omlenici v roce 2009. V jeho čele stále stojí Miroslava Nováková, i když první generace dětí už Dráčkům odrůstá. „Fungujeme už třináct let,“ řekla. „ To znamená, že nám děti vyrostly a pomalu jdou na střední školu. Takže v Dráčcích nastupuje nová generace.“

Ten nástup se však neodehrává právě lehce, především kvůli koronavirovým opatřením. Přesto se v herně Dráčků na obecním úřadě ženy pravidelně scházejí. „Naše činnost se ještě úplně nezpřetrhala,“ pokračovala předsedkyně spolku. „Je to teď ale takové jiné, než před pandemií, čekáme, co bude. Celá léta zpátky jsme měly kroužky pro děti i pro dospělé.“ Čili třeba taneční kroužek pro děti, nějaký rok fungoval kroužek sportovní, dlouho se zájmu Omlenických těšila výroba keramiky, kterou paní Lencová vedla jak pro děti, tak pro ženy. „A někdy chodili i muži,“ doplnila Miroslava Nováková. „Bohužel také skončila před koronavirem. Teď cvičíme jógu, takže se v klubovně pořád scházíme.“

Prodejna na Latráně v Českém Krumlově je zatím opuštěná, ale brzy ožije.
Koloniál u krumlovského zámku chystá brzké znovuotevření

Dráčci zkoušeli a zkouší mnohé aktivity. Akce pro veřejnost zredukovali na tři stěžejní v roce. Je to Setkání u vánočního stromu, kdy zpívají, rozlévají punč, lidé nakupují na dětském jarmarku. Druhou akcí je maškarní pro děti. „Poslední jsme uspořádali v roce 2020,“ zavzpomínala paní Miroslava. „Mám ale nutkání ho přece jenom zkusit udělat ještě letos, v březnu nebo dubnu. Je velmi oblíbené, sjíždějí se sem i děti z okolí.“ A třetí hlavní akcí je dětský den. Kromě toho se Dráčci účastní i stavění májky, pořádají výlety. A mají za sebou oslavu výročí deseti let existence spolku, která se v podobě zábavního dne za finanční pomoci obce a sponzorů konala na hřišti.

Ženy z Dráčku se dokonce pustily do opravy křížku, který se pomalu, ale jistě, poroučel k zemi mezi Omlenicí a Omleničkou. „Podílelo se nás na tom víc. Já zabezpečila dřevo, manžel truhlář vyrobil kříž a paní Bendlová opravila původního Ježíše na plechu. Pak jsme u kříže uspořádali setkání, kdy pan farář kříž posvětil. Oprava se pochopitelně konala za přispění obce,“ nezapomněla ocenit Miroslava Nováková.