Než byla v obci vybudována škola, putovaly děti za vzděláním do školy v Černici. Přání postavit si školu vlastní se místním vyplnilo po roce 1963, kdy začala stavba administrativní budovy s cílem přebudovat ji dodatečně na školní objekt.

Slavnostní otevření nové Základní devítileté školy pro 1. – 5. ročník se konalo poslední prázdninovou neděli 30. srpna 1964. Od letošního školního roku je mateřská škola přesunuta do nově zrekonstruovaných prostor v obecním úřadě.