„Přetlak dětí je pořád veliký," přitakal včera starosta Dolního Třebonína Pavel Ševčík.  „Proto jsme se rozhodli zrušit neúspěšnou hospodu v přízemí budovy obecního úřadu.  Tyto prostory předěláme  na oddělení mateřské školy a školní družiny."

Prostory, které dlouhá léta sloužily jako místní prodejna a pak se v ní střídali různí nájemci, tak dostane úplně nové využití. Stavební povolení už obec má, takže práce na přeměně za 800 000 korun vypuknou na jaře. „Současně s tím zahájíme rekonstrukci obecního úřadu," říkal starosta.

Budova obecního úřadu  zvelebení opravdu potřebuje. Je to již stavba  zastaralá a především energeticky značně náročná. Čili budova projde zateplením, dostane nová okna a současné topení koksem se změní na úsporné plynové. Proměna obecního úřadu vyjde na 3 616 000 korun včetně DPH, přičemž z 80 procent pokryje náklady dotace.

Přeměnou přízemí úřadu se uvolní prostory v základní škole, která prodělává rekonstrukci právě v těchto dnech.  Tam se také mění okna a dělníci zateplují budovu. To má trvat do konce listopadu, což není pro chod školy právě  optimální.   Do interiérů školy totiž proniká hluk, bez kterého se stavba neobejde,  navíc  provoz školy čekají různá omezení, dokonce se na čtyři dny zcela ruší vyučování a děti mají volno.

„K posunutí prací do školního roku bohužel došlo kvůli tomu, že jsme kvůli různým nesrovnalostem –  ne z naší strany –  museli dvakrát zrušit výběrové řízení," vysvětlil starosta. „Aby nedošlo ke zranění žáků během prací, dohodli jsme se, že výměnu oken provedeme ve dvou vlnách, vždy ve čtvrtek, pátek a sobotu a v těch dnech bude přerušena výuka. První vlna už proběhla. Tím se omlouváme rodičům za případné problémy."

Rekonstrukce školy má stát 1 530 000 korun včetně DPH, z 60 procent náklady uhradí dotace. Až se ve škole uvolní místo, je přáním ředitele třídy rozšířit na tři a  zavést znovu pátý ročník, aby škola opět měla plnohodnotný první školní stupeň.