Domov pro seniory v Kaplici se bude přestavovat. Současné náklady na provoz jsou už totiž neúnosné a klientům je třeba poskytnout kvalitnější služby.

To znamená, že by se měla zvýšit kapacita hlavní budovy domova na kaplickém sídlišti 9. května. Potom už nic nebude bránit zrušení detašovaného pracoviště v areálu českokrumlovské nemocnice.

„Dotace, které dostáváme na provoz, se rok od roku snižují. Hledání možného řešení bylo proto nutné,“ zdůvodnila plánované změny ředitelka kaplického domova pro seniory Ludmila Konopová.

Po sloučení obou pracovišť v jedno ušetří zařízení téměř 600 tisíc korun ročně jen na nájemném, které odvádělo českokrumlovské nemocnici. Další úspory přinese propuštění šesti ze 32 zaměstnanců domova. „To je sice nepříjemné, jinak to ale bohužel nejde,“ podotkla ředitelka.

Podaří–li se navržené změny uskutečnit, sníží se celková kapacita domova o čtyři lůžka. „Zrušením detašovaného pracoviště v Českém Krumlově se kapacita sníží o 25 lůžek, ale přestavbou budovy v Kaplici vznikne 21 nových míst pro klienty,“ upřesnila Kateřina Koželuhová, mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje (KÚ JK). Právě kraj je zřizovatelem domova pro seniory.

Celkové náklady na přestavbu domova dosahují téměř 20 milionů korun. „Podle projektové dokumentace je v plánu půdní vestavba, zateplení objektu, dílčí rekonstrukce kuchyně a některé venkovní úpravy,“ vyjmenovala Ludmila Konopová. Doplnila, že návratnost investice předpokládá do deseti let.

Potřebné peníze na realizaci záměru chce kraj získat z grantového programu ministerstva práce a sociálních věcí. „Žádost o grant pošleme do 15. března. Pokud uspějeme, práce by začaly zřejmě v dubnu příštího roku,“ informoval Petr Studenovský, vedoucí odboru práce a sociálních věcí KÚ JK.

Na rekonstrukci objektu domova pro seniory může kraj získat od ministerstva práce a sociálních věcí až 75 procent celkových nákladů.

I kdyby však žádost nebyla úspěšná, navržené řešení s největší pravděpodobností pod stůl nespadne. „V takovém případě budeme muset hledat jiné řešení, neboť zmíněný záměr považujeme za jeden z těch důležitějších,“ uvedl Petr Studenovský z krajského úřadu.

Přestože se celková kapacita kaplického domova pro seniory sníží, jeho klienti získají přestavbou lepší zázemí, než mají doposud. „Při rekonstrukci vzniknou dvou a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením i centrální umývárna pro imobilní klienty,“ vyjmenovala Kateřina Koželuhová. Dojde i na propojení kuchyně a jídelny.

O navýšení kapacity hlavní budovy kaplického domova pro seniory usilovala jeho ředitelka už před sedmi lety. „Tehdy existoval záměr připojit k původní budově nový komplex s celkovou kapacitou 70 lůžek. Kvůli vysokým nákladům k tomu ale nedošlo,“ dodala Ludmila Konopová.