Za zachování lip se postavila Růžena Šandová, v Kaplici známá bojovnice za udržení zeleně. „Krajský odbor životního prostředí bude řešit kácení dvou relativně zdravých lip v kaplickém parčíku na křižovatce ulic Omlenické a Linecké,“ říká. „Místní odbor životního prostředí už o odstranění těchto stromů rozhodl, ovšem nepravomocně.“

Na této křižovatce má totiž během nákladné rekonstrukce další etapy Linecké ulice vzniknout kruhová křižovatka a bez odstranění oněch lip to nepůjde.

„Já se domnívám, že plánované stavební úpravy situaci nijak nezlepší. Naopak se zhorší kvalita ovzduší na frekventované křižovatce a v jejím okolí,“ míní Růžena Šandová.

„V Kaplici došlo v posledních několika letech k největším investičním akcím v historii města,“ říká k tomu starosta Kaplice Pavel Talíř. „Jde o zásadní změny, které však vycházejí z promyšleného strategického plánu. Týká se to také oblasti dopravy a městské zeleně, která je součástí zdravého životního prostředí pro město a jeho občany. Stromy, které zmiňuje paní Šandová, budou odstraněny z bezpečnostních důvodů, abychom mohli nechat vybudovat bezpečný kruhový objezd z ulic Linecká, Omlenická a Fantova, jenž je napojen na prostranství ´u ostrůvku´.“ Dodal, že město náhradou vysadí množství nových stromů.