V zeleni se utápí Kvítkův Dvůr, rozsáhlý areál hospodářských budov, který se rozkládá nad krumlovským zámkem, nedaleko od zámecké zahrady.

Kdysi býval panským dvorem, pak v něm hospodařily státní statky. V současnosti si žije vlastním životem, o kterém lidé mnoho nevědí. Ale už brzy vezmou existenci Kvítkova Dvora více na vědomí. Jeho majitel Jiří Faltus se chystá nejkrásnější zámeckou část dvora otevřít veřejnosti.

Jaké budovy Kvítkův Dvůr vlastně tvoří?

Dvě obytné budovy, tři stáje, dvě sýpky, přístřešek na stroje s přistavěnou kotelnou a obvodové zdi stodoly vyhořelé v roce 1998. V severním obytném křídle je zachována část původních zámeckých prostor.

Kdy začala postupná renovace a záchrana zámecké části a co už se vám podařilo zrekonstruovat?

Renovace areálu Kvítkova Dvora začala v roce 2001. Je provedena rekonstrukce většiny střech a složitá oprava statiky budovy s nástěnnými a nástropními malbami J. F. Prokyše, při které byly nahrazeny trámy hrázdění poškozené dřevokaznými organismy za ocelové profily.

Tato oprava trvala dlouho, protože při výměně trámů za ocel nesmělo dojít k poškození maleb, proto se postupovalo opatrně a pomalu. Bylo nutné odstranit některé rozpadající se trámy, na kterých byl přibitý rákos s omítkou nesoucí fresky.

Co ještě bude třeba udělat?

Je třeba dokončit opravy střech, odvlhčit budovy a obnovit na nich původní otvory oken a dveří, odstranit nevhodné terénní úpravy, opravit zbytky bran a ohradních zdí někdejších zahrad, nahradit vyhořelou stodolu novým objektem a odstranit navážku štěrku, kterou zaměstnanci státních statků rozhrnuli po dvoře, když nedokázali udržovat po staletí fungující drenáže.

Interiér zámecké části je vyzdobený nádhernými nástěnnými malbami. Byly hodně narušené? Už prošly restaurováním?

První restaurování nástěnných maleb proběhlo počátkem 70. let 20. století, když vedení státních statků přestalo malované prostory užívat jako sýpku. Kabinet byl nově restaurován v roce 2009 a část restaurátorských prací byla provedena i na sále.

Naznačil jste, že ty malby jsou unikátní…

Malby J. F. Prokyše na Kvítkově Dvoře jsou jeho vrcholným dílem a patří k nejlepším malířským dílům z doby rokoka na jihu Čech. Pozoruhodná je modelace omítky nesoucí Prokyšovy malby, evidentně použitá ke zvýšení efektu iluzivních maleb.

Jaké místnosti zámecká část skrývá a k čemu panstvu sloužila? Zmínil jste se, že má dokonce i své podzemí.

Část se zámeckou úpravou interiérů sestávala ze dvou velkých pokojů s krby, sálu s krbem a malého kabinetu s kachlovými kamny. Zachován zůstal jen sál s krbem a kabinet - ale bez kamen. Byly zde zakončovány hony pořádané na okolních pozemcích.

V přízemí pod sálem se nacházely černá kuchyně, pec a jídelna čeledi. Také tam měli své místnosti šafář a kočí. Stála zde troje kachlová kamna, která se také nedochovala.

Pod částí jídelny čeledi byl ještě sklep, později zničený zaměstnanci státních statků, a pod jeho podlahou jsme objevili velmi starý odvodňovací kanál, zřejmě ze středověku. Žel, na doporučení odborného územního pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích nám nebylo dovoleno v roce 2009 použít dotace na opravu tohoto kanálu a sklepení zbořeného státními statky.

Národní památkový ústav upřednostnil restaurování fresek. Na vodní srážky bohatá zima 2009/2010 pak způsobila významné škody na zámecké budově v prostorách nad otevřenou jámou zbylou po zbořeném sklepě, ke kterým by nedošlo, kdyby bylo sklepení opraveno v roce 2009, jak jsem navrhoval.

Plánujete zámeckou část využívat pouze pro soukromé účely, nebo i pro veřejnost?

V sobotu 11. září posloužil sál Kvítkova Dvora jako obřadní síň. Pro svatební obřady může sál sloužit i v dalších dnech, je to otázka zájmu veřejnosti. Další místnosti v budově se sálem mohou v budoucnosti sloužit ke svatebním hostinám.

Daří se vám získat na opravu dvora dotace? I z Evropské unie?

Kvítkův Dvůr je zařazen do dotačního programu Ministerstva kultury - a to do Programu záchrany architektonického dědictví ČR. Stran dotací z EU jsem před několika lety navštívil seminář, na kterém jsem se dozvěděl, že pro jejich získání bych musel mít konexe, jež jsem neměl a nemám.

Umožníte někdy lidem vstup do zámecké části třeba o Dnech evropského kulturního dědictví, které se konají zrovna v těchto dnech?

Předpokládám, že zámecké prostory budou zpřístupněny veřejnosti především o sobotách a nedělích v době, kdy nebudou rezervovány pro svatební obřady. Otázkou je, zda a kdy se podaří tyto prostory temperovat, aby je bylo možné zpřístupnit i v zimních měsících.

Otevřít plánuji od 26. září. Předpokládám, že pro začátek bude otevřeno ve všedních dnech od 17 do 19 hodin, s výjimkou čtvrtka, kdy bude zavřeno. V sobotu od 14 do 19 hodin a v neděli od 10 do 19 hodin.