Dějiny Energobloku se váží k počátkům 80. let minulého století a k velešínskému Jihostroji. „V roce 1982 byl ve městě Český Krumlov položen základní kámen třetího závodu,“ píše se v záložce Historie společnosti na webu společnosti.

Více k tématu Energobloku najdete ZDE.

Ve složce Životní prostředí stojí, že v letech 1998–1999 došlo na ekologizaci uhelných kotlů v Českém Krumlově za 6 milionů korun, v roce 2003 firma v databázi Biom.cz zveřejnila, že spaluje biomasu z celé ČR, a stojí tam také, že Velešín, a. s., byla v roce 2003 provozovatelem Parního kotle Dukla na dřevo, 1x8t páry/h.

Místostarosta Českého Krumlova Zbyněk Toman (ODS).
Místostarosta Krumlova: o záměru vybudovat spalovnu mi řekli před půl rokem

„Výtopna v Domoradicích byla uvedena do provozu v roce 1988 a původně spalovala pouze nízkovýhřevné hnědé uhlí s vysokým obsahem popela,“ přiblížil na svém webu současný vlastník Energobloku, společnost Carthamus. „To mělo za následek zhoršení životního prostředí a vypouštění velkého množství emisí oxidu siřičitého, což způsobilo odumírání jehličnanů v lesích v okolí Českého Krumlova. S přechodem na moderní kogenerační jednotku a biomasu se takový vliv na životní prostředí stal minulostí.“

Informace o Energobloku odhalil také archiv ministerstva životního prostředí. Ten ve svém zpravodaji o stavu životního prostředí v oblastech působnosti jeho územních odborů z března 1997 uvádí, že vlastníkem teplárny, která už tehdy nesla název Energoblok Domoradice, je právě Jihostroj, a. s.

Zpravodaj města Český Krumlov z ledna 2006.Zpravodaj města Český Krumlov z ledna 2006.Zdroj: Město Český KrumlovPro Deník zavzpomínal i tehdejší krumlovský starosta František Mikeš. „Pokud mne paměť neklame, je to přece jenom už téměř dvacet let stará historie, tak majitelem byl Jihostroj Velešín, který měl v Českém Krumlově svůj pobočný závod, jehož byla teplárna součástí. V té době ukončoval tento podnik v Českém Krumlově činnost, takže teplárna pro něj ztratila význam a podniky, které se v uvolněných prostorách etablovaly, zajišťovaly své energetické potřeby vlastními, pro ně ekonomičtějšími zdroji,“ napsal. A nemýlil se.

Jeho slova potvrzuje také dobový radniční zpravodaj. V jeho prvním čísle z roku 2006 se píše, že o koupi Energobloku projevila zájem společnost CENTROPOL CZ, a.s., která od roku 2005 provozovala „soustavu centrálního zásobování teplem, tj. primární rozvody tepla od výtopny Energoblok (tehdy v majetku firmy Jihostroj Velešín) do průmyslové zóny i do města přes Domoradice, sídliště Mír, Vyšehrad a Nádražní předměstí až po kotelnu Nádraží.“ Plynové kotelny na Špičáku, na Plešivci, v Kostelní a v Linecké tehdy provozovala firma Energo CK.

Starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády.
Starosta Krumlova: o spalovně jsem nevěděl, na projednání ale máme času dost

„I v Českém Krumlově připravujeme obnovu a rekonstrukci soustavy centrálního zásobování teplem. V roce 2005 se společnost snažila získat k SCZT i hlavní energetický zdroj - Energoblok. V této snaze však byla úspěšnější společnost Carthamus, a.s., která jej převzala od srpna 2005,“ řekl k prodeji Energobloku velešínským Jihostrojem tehdejší ředitel Centropolu Luděk Hora.