Neobvyklý obrázek se v sobotu naskytl lidem na Latránu v Českém Krumlově. U zdi za informačními cedulemi stáli nehnutě jeden muž a dvě ženy se zavřenýma očima, zahleděni pouze sami do sebe a ať se kolem nich dělo, co chtělo, nehnuli ani brvou. Byli to stoupenci čínského cvičení Falun Gong, kteří upozorňovali svět na to, co za zvěrstva se děje v lágrech v Číně. 

  Lidé praktikující Falun Gong jsou tam brutálně mučeni, protože se odmítají vzdát své víry v pravdivost, soucit a snášenslivost.

Podle toho, co zástupci Falun Gongu v Krumlově prezentovali, dostávají vězni například šoky elektrickým proudem. Číňani k tomu používají elektrické obušky. Opakovaně po několik hodin  do člověka pouštějí až 30 000 voltů. Ženám například pálí současně několika obušky citlivá místa, jako přirození, prsa, ústa, hlavu a konečník.

 Nebo jsou mučené osoby nuceně krmeny s pomocí plastové trubky prostrčené nosem či ústy až do žaludku různými roztoky odpadků, shnilého jídla, lidské moči a výkalů. To zdaleka není všechno. Jak toto mučení pokračuje dál a jak končí - pomalou smrtí v ukrutných bolestech - se mohli zájemci dozvědět z panelu s fotkami.

Proto nyní zástupci putující Českem sbírají podpisy na petici za propuštění lidí vyznávajících Falun Gong a vpuštění zástupců OSN i dalších organizací na ochranu lidských práv do všech  pracovních táborů a podobných zařízení v Číně.

Falun Gong (zdroj www.falungong.cz), nazývaný také Falun Dafa, je starobylá kultivační metoda zušlechťování mysli, těla a ducha, která sbližuje lidi mnoha národností, původu a všech věkových kategorií. Její žáci se snaží vést harmonický, nesobecký a ohleduplný život, který je v souladu se základní povahou a principy vesmíru, kterými jsou Pravdivost, Soucit a Snášenlivost (Tolerance).

Součástí praxe je také soubor pěti cvičení, jejichž cílem je mimo jiné otevření energetických drah, očištění těla, uvolnění stresu a celkové zvýšení vnitřní energie. Tato cvičení jsou vhodná pro lidi každého věku a již mnoho z nich se přesvědčilo o jejich příznivém účinku na zlepšení zdraví.