Městys Přídolí získal uznání v podobě diplomu za péči o kulturní dědictví. „Ocenění jsme dostali v rámci soutěže Vesnice roku,“ upřesnil starosta Jiří Štěpánek.

„Podle neoficiálních informací, které zatím mám k dispozici, v tom zcela jistě sehrálo roli i to, že jsme před časem koupili bývalou faru a to, jaké s ní máme dále úmysly,“ dodal.

Podle něj by bylo ideální, kdyby v tomto objektu vzniklo nějaké prospěšné sociální zařízení. „Především jsme nechtěli, aby objekt koupil někdo, kdo by později přilehlé velké pozemky rozparceloval a rozprodal, nebo kdo by tady vybudoval nějaký hotel pochybného typu a podobně,“ míní Štěpánek.

Fara stála městys dva a půl milionu korun. Samotná koupě a plány na to, co s nejstarším domem v obci dál, obyvatele rozdělila. Jedni souhlasí, jiní ne.

Sám starosta považuje za nejideálnější vybudovat zde sociální zařízení typu hospice, domova důchodců, dětského domova a podobně. Vzniká i architektonická vizualizace, se kterou chce začít hledat investory. Ale to není v dnešní době jednoduché.

„Šance vybudovat v jižních Čechách další hospic se blíží nule,“ uvedl jeden z nejpovolanější lidí, Robert Huneš, ředitel Hospice svatého Jana N. Neumanna v Prachaticích a viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Problém s možným vybudováním hospice by pramenil z filozofie státu, která je zatím taková: Jeden kraj, rovná se jeden hospic.

„Výstavba nového zařízení tohoto typu, aby splnilo všechny akreditační podmínky, stojí kolem sto třiceti milionů korun. Státní dotace přijde pouze do toho kraje, kde ještě žádný hospic není.“

Pokud mají v Přídolí takové sociální cítění, že budou chtít vybudovat ze staré fary a okolního prostranství nějaké prospěšné zařízení, pak Robert Huneš doporučuje: „Bylo by vhodné vybudovat takové, kterých se nedostává a u kterých stát zaspal. Nejtragičtější situace je u Alzheimerových demencí. Kdyby pro takto nemocné vzniklo pět nových zařízení, bude to pro Jihočeský kraj stále málo,“ shrnul Robert Huneš.

„Také o této možnosti jsme uvažovali,“ doplnil starosta Přídolí Jiří Štěpánek. Pokud by ani tato možnost z nějakého důvodu nevycházela, pak je v rezervě idea hotelu rodinného typu. „Jde nám o to, aby dům z Přídolí nezmizel, a pokud se zároveň využije k nějakým prospěšným účelům, tím lépe,“ shrnul starosta.