"Pravidelní návštěvníci v našem regionu ojedinělého festivalu již vědí, že Houpačka se vám snaží přiblížit kulturní, sportovní a společenské projekty, které balancují na okraji zájmu komerčních médií, a přesto si pro svou vysokou uměleckou úroveň zaslouží, aby byly prezentovány široké veřejnosti a všem věkovým kategoriím," zvou organizátoři v čele s Kamilem Zemanem, předsedou spolku 2/4, který festival společně se společností Naturmed pořádá.

Neodmyslitelnou součástí festivalu je benefiční běh pro „Metoděje“, který odstartuje ve 14 hodin z parkoviště Jihostroje. Můžete ho absolvovat jakýmkoli bezmotorovým způsobem. Jeho nenáročná trať vás přivede až k samotným branám festivalu.

Během dne plného zábavy na malé i velké návštěvníky čeká spousta originálních atrakcí, soutěží, exhibicí a workshopů. Budete se moci seznámit s aktivitami neziskových organizací, jež pomáhají druhým, a navštívit stánky s benefičním prodejem. Je jasné, že se můžete opět těšit i na bohatý hudební program, ve kterém vás roztančí ty nejlepší kapely, jež nabízí současná tuzemská alternativní scéna a mnoho dalšího.

HOUPAČKA POMÁHÁ!

Letos organizátoři festivalu znovu, už posedmé, spolupracují se spolkem METODĚJ (www.metodej.com), který zaštiťuje po celém Česku děti se vzácným metabolickým onemocněním. Tyto poruchy silně omezují kvalitu života a jsou natolik závažné, že v některých případech vedou k fatálním následkům. Dalším problémem, který musí rodiče těchto dětí řešit, je to, že diagnózy jsou natolik vzácné a specifické, že nejsou vedeny ani v „tabulkách“ zdravotních pojišťoven a sociálního systému. Rodiče proto nedosáhnou na finanční pomoc od státu a musí tak drahou léčbu a kompenzační pomůcky často hradit sami.

V loňském roce se Houpačce podařilo vytěžit rekordních 108 000 Kč a od roku 2013 již bezmála 500 000 Kč.

Houpačka se letos pokusí pomoci dvěma dětem s metabolickým onemocněním a jejich rodinám. "Vyslyšeli jsme také výzvy „Velešáků“, abychom podpořili i někoho jiného z našeho regionu, a proto třetím „do party“ bude Velešínská rodačka šestiletá Karolínka, trpící dětskou mozkovou obrnou," říká Kamil Zeman.

Rádi byste pomohli finančně i vy? Můžete, a to na účet číslo 162934383/0600 vedený u Moneta Money Bank.

CO VÁS NA FESTIVALU ČEKÁ?

K vidění toho bude ve Velešíně v sobotu spousta. Těšit se můžete na taneční či bikerské exhibice, výtvarné dílny, fotokoutek, malování na obličej nebo soutěžní okruh Metodějoviny pro nejmenší, virtuální realitu, laserovou střelnici, bungee trampolínu, skluzavku a překážkovou dráhu nebo benefiční trh. O muziku se postarají kapely Zrní, The Atavist, Himalayan Dalai Lama či Swings a také Justin Lavash. Vstupné je 200 korun na celý den (děti do 12 let a ZTP zdarma). Pokud se účastníte benefičního běhu, startovné 150 korun platí jako vstupenka.

Anička Konečná trpí nemocí zvanou klasická galaktosemie.Zdroj: Houpačka 2019ANIČKA KONEČNÁ /6 let/

Diagnóza: klasická galaktosemie, od narození celoživotní přísná dieta.

Anička má své dvojče Tomáše a ještě další tři sourozence Filipa, Adélku a Verunku. Před rokem se bohužel v rodině udála tragédie. Aničce a jejím sourozencům zemřela maminka. Nyní o děti pečuje tatínek, jemuž jsou jeho tři dospělé děti velkou oporou. Anička chodí do skauta a doma pomáhá s péčí o pejsky. Moc ráda maluje a dovádí na trampolíně. Od září nastupují dvojčátka do školy, z výtěžku by rodina pořídila věci do školy a nakoupila speciální potraviny, které jsou velmi nákladné.

Viktor Bárta má mitochondriální encefalokardiomyopatii.Zdroj: Houpačka 2019VIKTOR BÁRTA /8 let/

Diagnóza: Mitochondriální encefalokardiomyopatie - porucha ATP syntázy při mutaci v genu TMEM 70.

Malému Viktorovi při opakovaných metabolických rozvratech hrozí tzv. hyperamonémie. Záchranou pro Vikiho je lék Carbaglu, ale bohužel jediná dávka tohoto léku stojí 15 500 Kč, a proto by rodina použila výtěžek na uhrazení této nákladné léčby. Viktor je velký bojovník a s úsměvem na tváři se již narodil. Miluje společnost a rád ji baví a okouzluje.

Karolínka Kromková má diparetickou formu dětské mozkové obrny.Zdroj: Houpačka 2019KAROLÍNKA KROMKOVÁ /6 let/

Diagnóza: Dětská mozková obrna – diparetická forma.

Tato verze postihuje dolní končetiny a bez pomoci rodičů nemůže Karolínka nezávisle fungovat. Cvičení Vojtovy metody, lázně ani návštěvy jiných podpůrných zařízení zatím nevedly k tomu, aby byla schopna nějaké krůčky učinit sama. Nyní se rodina soustředí na neurorehabilitační kliniku Axon, která nabízí terapii „Kosmik“ (pacient v kosmickém oblečku) a Karolínka činí velké pokroky. Klinika je soukromá a tudíž léčbu nehradí pojišťovna. Měsíční pobyt bez stravy a ubytování stojí cca 60 000 Kč. Ideální pro pacienta je absolvovat tuto léčbu dvakrát do roka. Takže, na co by byl výtěžek použit, je zřejmé. Karolínka je i přes svůj hendikep šťastná, srdečná holčička a veliký smíšek.