„Fond dává do městské kasy málo peněz, měl by dávat víc. Fond by měl především zlevnit nájmy a vyjít tak vstříc především místním drobným podnikatelům.“ Takové a podobné názory panují už dlouhodobě jak mezi občany Českého Krumlova, tak i mezi některými místními politiky. Směřované jsou k Českokrumlovskému rozvojovému fondu, dceřiné firmě města Český Krumlov.

Fond má nyní takřka celé nové vedení. Novými jednateli se stali starosta Dalibor Carda (kandidoval za ČSSD) a David Šindelář (TOP 09), který nahradil místostarostku Jitku Zikmundovou.

„Splnili jsme koaliční dohody tak, aby ve vedení fondu byly zastoupeny různé politické subjekty,“ konstatoval včera starosta Dalibor Carda. Důvodem jsou povolební změny v obsazení radnice. V minulém volebním období byli za politické vedení města jmenováni jako jednatelé bývalý starosta Luboš Jedlička a místostarostka Jitka Zikmundová. Tak pravily i stanovy firmy, podle nichž měli post jednatelů zpravidla zastávat starosta a jeden z radních plus ředitel fondu. Nyní došlo k zásadní změně stanov a tak post druhého jednatele nemusí zastávat jen někdo z radních.

K čemu fond slouží? Hlavním smyslem založení této dceřiné firmy města bylo na počátku devadesátých let podle oficiálních dokumentů například zajistit kvalitní opravy historicky cenných objektů v historickém centru Českého Krumlova. Fond měl také najít a zajistit jejich optimální funkční a ekonomické využití v souladu s cíli rozvoje města.

Podle původních záměrů by se fond měl také stále podílet na podpoře, organizaci a koordinaci rozvoje cestovního ruchu ve městě a jeho okolí nebo přitáhnout do města a regionu kvalitní domácí a zahraniční investory.

Co z toho a jak se mu za takřka dvacet let povedlo, to vnímají občané různě. A politici? Změní směr fungování městské firmy a její priority?
„Samozřejmě jedna z hlavních priorit je stále správa vlastního majetku, který má Českokrumlovský rozvojový fond ve své péči, ale chtěl bych také, aby Rozvojový fond byl opravdu rozvojový a věnoval se tedy i rozvojovým částem města,“ dodal Dalibor Carda.

V tom se shoduje i s Davidem Šindelářem. Oba shodně citují jako jeden z možných cílů další činnosti fondu i prostory bývalých kasáren. Ty má město ve svém majetku už pátým rokem, městskou kasu stojí ročně dva miliony korun a další miliony do těchto prostor putují z dotačních peněz na demolice bývalých objektů. Minulé vedení radnice s projektem příliš nepohnulo a zatímco jiná města, která takové prostory získala, už je měla po pěti letech buď plně zrevitalizované nebo jinak alespoň zčásti opravené, u Krumlova tomu tak stále není. Podobně je tomu i u chystaných cyklostezek či plovárny. „Určitou změnu fond potřebuje, minimálně už v public relation, aby si lidé nevyprávěli nebo neposlouchali o tom, co se děje v této firmě někde po hospodách a z různých zdrojů, ale aby měli možnost mít přímo informace od zdroje,“ míní David Šindelář.

Prvním základním krokem je podle něj vypracování internetových stránek Českokrumlovského rozvojového fondu, na kterých budou zveřejněny potřebné informace, investiční akce, výsledky výběrových řízení a další ekonomické údaje. „Chceme firmu více otevřít veřejnosti, protože byla vždy zahalena určitým závojem nejasností,“ doplnil včera radní Martin Lobík.

Podle Šindeláře jsou rozpory ve směřování fondu rozpory mezi jeho majiteli, tedy uvnitř města. „Jeden z problémů této firmy je, že i když má svůj management, nemůže si sama dávat úkoly, ty mu musí zadávat majitel, tedy valná hromada. Je to politické rozhodnutí, kdy majitel firmy zadá managementu úkol a management už si s ním musí poradit,“ shrnul David Šindelář.

Českokrumlovský rozvojový fond byl založen v roce 1991 jako obchodní společnost ve stoprocentním vlastnictví města Český Krumlov, které na počátku do jejího majetku bezúplatně vložilo zhruba pět desítek vybraných nemovitostí - domů, budov a pozemků v historickém centru města.

Základ podnikatelská činnosti společnosti:
1. SPRÁVA NEMOVITÉHO MAJETKU SPOLEČNOSTI
2. ŘÍZENÍ A PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU
3. PROVOZOVÁNÍ A ROZVOJ PARKOVACÍHO SYSTÉMU MĚSTA
4. PŘÍPRAVA A REALIZACE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Jediný společník je Město Český Krumlov.
Působnost valné hromady vykonává rada města.
Dozorčí rada:
Ing. Jiří Čtvrtník (předseda)
Ing. Jan Kysela
Ing. Michal Sirový
Jednatelé:
Mgr. Dalibor Carda
Ing. Miroslav Reitinger
Ing. David Šindelář