Podle mého názoru se fragmentace života ve městě Český Krumlov (zvlášť jsou jednotlivá sídliště, zvlášť centrum a jiné části) projevila i do výsledku voleb. Proto složit stabilní zastupitelstvo, které potáhne za jeden provaz a bude se řídit společným zásadním programem, bude těžké. Takovýto výsledek voleb, kdy není v Českém Krumlově výrazná osobnost či uskupení, které by udávaly hlavní krok, a v zastupitelstvu je zastoupena řada stran a sdružení, kdy každé z nich má své názory, je to nejhorší, co se mohlo stát. Mandáty zvolených uskupení jsou slabé, a tak nebude snadné sestavit zastupitelstvo a radu. I když většina má v programech podobné body, je otázka, nakolik je budou spojovat nebo naopak rozdělovat názory na body ožehavé, jako je třeba dceřiná společnost města ČKRF….Povinností zvolených však je se shodnout, jenomže se budou potýkat i s tím, že to budou muset skloubit s tím, co naslibovali voličům. Bude to komplikované