Návštěvníci měli k dispozici jednak množství stánků, v programu mohli vybírat mezi divadlem, vystoupením žáků místní základní i mateřské školy, muzikou různých žánrů. V sobotu se pro všechny otevřela také farní zahrada, kde pobavili klauni a k dispozici byly rovněž horolezecká stěna, výtvarná
dílna a řemeslné stánky. Nechyběly malování na obličej a soutěže. V kostele zapěl též tamní pěvecký sbor.