Na letošní sezonu má městys u lipenského jezera lákadlo pro turisty zajištěno. V pátek totiž Frymburští otevřeli ve zrekonstruovaném domě na náměstí nové obecní muzeum.

Slavnostnímu aktu předcházela téměř dva roky trvající celková oprava objektu, ale především desetiletí naplněná přemítáním o tom, jak abstraktní snaze o přiblížení dějin Frymburka obyvatelům i návštěvníkům městyse vetknout konkrétní podobu.

„Frymburk kdysi už své muzeum míval. To vzniklo v roce 1923 a fungovalo až do roku 1945,“ připomněl ředitel současného muzea František Frantál.

Následující roky by se daly charakterizovat jako období snah o navrácení exponátů dokumentujících dějiny městyse zpátky do Frymburka.

„To se povedlo například v roce 1977 při příležitosti oslav 700. výročí založení obce. Myšlenka, abychom si znovu dopřáli luxus v podobě vlastního muzea, se však změnila ve skutečnost až nyní,“ shrnul František Frantál.

Interiéry muzea, jimž dal podobu frymburský rodák a významný profesor architektury žijící v Rakousku Othmar Sackmauer, jsou rozděleny na dvě části.

„V té první je k vidění stálá výstava, kde nechybí pravěké nástroje, ale i různé předměty denní potřeby, pocházející z doby od 13. století až do současnosti, nebo díla básníka Šumavy Adalberta Stiftera,“ popsal František Frantál. Druhá část je určena sezonním výstavám nebo přednáškám.

Objekt, který Frymburští zrekonstruovali díky desetimilionové dotaci z Regionálního operačního programu, k níž přidali dva miliony z vlastního rozpočtu, ale najde využití i k dalším účelům.

„V prvním patře je zázemí pro depozitáře muzea, neboť muzeum má být i sběrným místem artefaktů pro budoucí generace. V podkroví domu pak vznikly čtyři klubovny pro místní zájmové spolky,“ uvedl starosta Frymburka Oto Řezáč.

Nově otevřené frymburské muzeum si včera místní obyvatelé pochvalovali. „Podobná insituce tu rozhodně chyběla. Přínosná bude určitě nejen pro oživení turistického ruchu, ale myslím, že muzeum využijí i místní, kteří se tak dozvědí něco více o historii Frymburka,“ zmínila jedna z prvních návštěvnic Gabriela Hartmanová.

Vznik této instituce však oceňují i odborníci. „Frymburk je rozhodně místem, které si vlastní muzeum zaslouží. I proto jsme místním nadšencům rádi zapůjčili některé předměty z našeho sbírkového fondu. Těším se, že se vzájemná spolupráce bude rozvíjet po odborné stránce, ale také například v rovině společné propagace,“ sdělil historik Regionálního muzea v Českém Krumlově Ivan Slavík.

Cenné exponáty chtějí Frymburští nejen vystavovat, ale rovněž shraňovat. „O to se bude snažit dvanáctičlenný tým dobrovolníků, složený z bývalých i současných Frymburáků. Pokud bude jejich úsilí přinášet kýžené výsledky, expozici brzy rozšíříme,“ slíbil František Frantál.

Frymburské muzeum bude svým návštěvníkům sloužit zároveň jako infocentrum. „Nyní bude jeho provoz pouze víkendový, v hlavní sezoně chceme mít otevřeno každý den,“ upřesnil Oto Řezáč.