Čím se zabýváte v rámci onkogynekologických onemocnění?

Na našem oddělení se zabýváme hlavně přednádorovými stavy a časnými stádii zhoubných nádorů ženských pohlavních orgánů. Pokud se jedná o nějaké pokročilejší onemocnění, tak je odesíláme do jednoho z onkogynekologických center, ale jsme schopni i u těchto případů provést odpovídající diagnostiku a rozvahu a pacientku odeslat do onkogynekologického centra.

S čím za vámi chodí pacientky nejčastěji?

Co se týče přednádorových stavů, zde se jedná zejména o přednádorové stavy hrdla děložního. Pokud hovoříme o zhoubných onemocněních, v tomto případě převažují časná stádia zhoubných nádorů těla děložního.

Jak se daří tato onemocnění léčit a jakou mají prognózu?

Nutno si nejprve uvědomit, že ve své podstatě má každé jednotlivé onemocnění určitou prognózu. Záleží, o jaké stadium a o jaký typ nádoru se jedná. Podle toho se léčba liší a takzvaně se šije na míru, aby byla prognóza co nejlepší a s minimem komplikací. U přednádorových stavů většinu vyřeší chirurgický zákrok a pacientky jsou poté již pouze po určitý časový horizont sledovány. U časných stádií zhoubných nádorů je prognóza taktéž vesměs dobrá, pokud se podaří odstranit malignitu v dostatečném rozsahu, což znamená většinou odebrání i postiženého orgánu. Zejména u zhoubných nádorů těla děložního je prognóza skvělá. V případě tak zvaně hodnějších typů onemocnění je pětileté přežití více než devadesát pět procent. U hrdla děložního je pravděpodobnost přežití taktéž vesměs dobrá, záleží na tom, jestli se jedná o včasná stádia.

Dá se těmto onemocněním nějak předcházet?

Předcházet těmto onemocněním určitě lze. Pokud jde o zhoubné nádory hrdla děložního, zde je důležitá zejména včasná vakcinace proti HPV virům a samozřejmě pravidelné docházení ke gynekologovi, kde se provádí cytologie, jejímž cílem je zachycení přednádorových stavů a předcházení progresi do stavu zhoubných nádorů. Dále lze snížit riziko onemocnění zdravým životním stylem, například nekouřením cigaret, nízkým počtem sexuálních partnerů a chráněným pohlavním stykem. V případě nádoru těla děložního je důležité, aby pacientky, které se nacházejí v období po přechodu v okamžiku, kdy se objeví špinění či krvácení z rodidel, co nejdříve vyhledaly svého obvodního gynekologa, jehož cestou se provede kontrolní ultrazvukové vyšetření a na základě výsledku eventuálně diagnostický výkon. Je opravdu důležité nepodcenit příznaky a přijít včas.

Má někde onkogynelogie rezervy?

Kde má náš obor problém, co se včasného záchytu onkologických onemocnění týče, jsou zhoubné nádory vaječníku. U těchto se včasné odhalení momentálně nikde na světě příliš nedaří. Ultrazvukové vyšetření ani jiná zobrazovací metoda bohužel není příliš efektivní. Pokud se přesto podaří zachytit onemocnění v časném stádiu, je to spíše věc náhody. Hlavním důvodem je, že zhoubné onemocnění vaječníků se projevuje, co se týče příznaků, relativně pozdě.

Říká se, že spousta žen pravidelné prohlídky neabsolvuje. Jak to vnímáte vy?

Je to problém, zvlášť u starší generace. Pravidelné prohlídky zahrnují komplex vyšetření, jejichž cílem je případné onemocnění odhalit. Dá se říct, že celá populace žen chodí jednou ročně na prohlídku v padesáti procentech, dvakrát ročně je to okolo sedmdesáti osmdesáti procent, ideál by bylo samozřejmě sto procent. Zvlášť u zhoubného nádoru hrdla děložního, které končí zbytečně smrtí, jsou v převaze případy pacientek, které na kontroly pravidelně nechodily. U nich dochází k pozdním záchytům a pravděpodobnost, že onemocnění nepůjde radikálně odoperovat, vyléčit či bude recidivovat, narůstá.