Během té doby klub odchoval tisícovky hokejových hráčů, z nichž se ti nejvěrnější později stávají trenéry a činovníky.
K narozeninám Slavoj dostal novou budovu se šatnami a zázemím, na kterou tolik let čekal, a to snad povzbudí další zájemce, aby rozšířili řady hokejové mládeže. Vedení klubu ale nesází jenom na nové kabiny, vyvíjí další aktivity pro to, aby děti pro sportování na ledě získali.

„V současnosti organizujeme tzv. Malou školičku bruslení, která je určená pro děti předškolního a raně školního věku," říká předseda klubu Karel Kašák. „Je pro děti od poslední školkové třídy k první či druhé třídě základních škol. Cílem je nabídnout dětem další druh pohybu, který se jim hodí při rozvoji jiných aktivit jako je lyžování a podobně, a to je bruslení. To v současnosti navštěvuje tak čtyři sta dětí z Krumlova a okolí z jednotlivých školek."

Výuka přitom není jednorázová, ale rozložena do celého roku. A co je velmi sympatické, školky si hradí pouze dopravu. Výuku na ledě zajišťují trenéři klubu s pomocí učitelek. „A pokud je to možné, snažíme se hradit i tu materiální část zapůjčením helem, bruslí a tak dále," doplnil Karel Kašák. „Školička běží od pondělí do pátku. Program připravují trenéři a to tak, aby se každé dítě dostalo alespoň jednou týdně na led od října do března, což je 24 týdnů."

A jaké má klub plány do budoucna? „Dál rozvíjet tuto aktivitu a navazovat plynule v klubových činnostech," líčil Karel Kašák. „My opravdu chceme zkvalitnit přípravu a přitáhnout děti v nejranějším věku, dělat pro ně hokej zábavnější formou, usilovat o širokou základnu. Pokud možno zlepšit kvalitu trenérů a nutit je k dalšímu vzdělávání po všech stránkách. Čili ne jenom po té hokejové, ale i pedagogické či zdravotnické. Zkrátka chceme tu mládež trochu rozpumpovat." A vedle toho dál pokračovat ve vylepšování zimního stadionu. V tom chce klub spolupracovat s městem. Rovněž postupně dostavět další část kabin, aby vzniklo zázemí i pro veřejnost.