Tak tomu bylo i při koncertě souboru Harmonia Mozartiana Pragensis, který rozezněl prostory zámeckého letohrádku Bellaria. Jeho zdmi ozdobenými freskami se nesly tóny skladeb pro dechovou harmonii ze schwarzenberské hudební sbírky. "Těmito vystoupeními si připomínáme zdejší hudební a divadelní tradici," říká ředitelka festivalu Hana Pelzová.

Hudební aktivity u schwarzenberského dvora dosáhly největší šíře a rozkvětu v poslední třetině 18. století. A patrně nejznámější je v tomto činnost knížecí dechové harmonie, jež dosáhla širokého věhlasu a byla vzorem pro podobná hudební tělesa jiných středoevropských šlechticů.

Složení harmonií se posléze zpravidla ustálilo na osmičlenné sestavě, kterou tvořily dvojice hobojů, klarinetů, fagotů a lesních rohů. A schwarzenberská dechová harmonie mezi nimi vynikala.

Harmonia Mozartiana Pragensis se zaměřuje hlavně na interpretaci Wolfganga Amadea Mozarta a jeho českých současníků.