Ředitel územního odboru Český Krumlov plk. Pavel Rožboud hostům předvedl stanici profesionálních hasičů v Českém Krumlově a seznámil je se systémem fungování hasičů v Jihočeském kraji a České republice. Po čistě hasičské části následovala procházka a prohlídka města.

Pan Hideki Tomemori návštěvu zhodnotil: „Návštěva hasičského záchranného sboru nám ukázala, že hasiči, kteří mají na starosti Jihočeský kraj, jsou denně školeni a připravováni tak, aby mohli rychle reagovat v případě požáru, nehody nebo živelné pohromy a aby i japonští turisté mohli v klidu cestovat. Upřímně doufám, že japonským cestovatelům se bude v nádherném Českém Krumlově také líbit.“

„Bylo nám velikou ctí přijmout na naší stanici tak váženou osobnost, kterou pan Tomemori je, a jsme velice rádi za možnost představení profesionálního hasičského sboru,“ doplnil Pavel Rožboud.