Více než dvoutisícovou členskou základnu dobrovolných hasičů z podstatné části Českokrumlovska zastupovali delegáti na sobotním Shromáždění sborů dobrovolných hasičů. To se konalo v domoradické základně Hasičského záchranného sboru v Českém Krumlově. A bylo co projednávat.

Kromě jiného se totiž i hasiči potřebují vzdělávat, pořádat soutěže a třeba se i věnovat nové hasičské generaci, dětem. A to vše je také o penězích.

„Čekali jsme například, že projde schválení zvýšení členských příspěvků z padesáti na sedmdesát korun a to, bohužel, neprošlo,“ konstatoval Václav Holemý ze Sboru dobrovolných hasičů v Pořešíně.

Větší množství peněz, na které by se takto celý region vlastně složil dohromady, by se použilo pro získání dotací.

„Máme možnost získávat dotace z ministerstva školství a vnitra. Jsou to peníze na soutěže, činnost mládeže, nebo na vzdělávání vedoucích. K získané dotaci musíme přidat svých 30 procent.

Jenže problém je ten, že mnohdy musíme kvůli rostoucím nákladům přidat i více. Pokud tento spolupodíl mít nebudeme, dotaci nevyčerpáme a musíme jí vracet,“ shrnul častou situaci i okresní starosta hasičů Jaromír Marek. A to je podle mnohých názorů škoda.

Ono totiž uspořádat takovou akci, není často nic levného. Jen loňská celokrajská soutěž si vyžádala něco přes dvě stě tisíc korun. Uhradit se musí nájmy sportovišť, náklady na dopravu, technické zabezpečení, strava účastníků a podobně.

Sobotní jednání bylo také ohlédnutím za posledními pěti lety dobrovolných hasičů v regionu. Přineslo i zvolení nového, přesněji staronového okresního starosty hasičů, jímž je stále Jaromír Marek, nových náměstků i výkonného výboru. A samozřejmě i výhledu na dalších pět let.