Technika hasičů už se nemusí tísnit ve dvou dosluhujících garážích postavených v akci "Z", a hasiči ji nemusí udržovat a opravovat venku za jakéhokoliv počasí. Už několik měsíců si zvykají na krásné světlé prostory nové zbrojnice, kde nechybí ani příjemné zázemí.

Bývalému farnímu dvoru vévodí radnice, dříve fara. Postupnou proměnou projde podle již připraveného projektu celý farní dvůr, ze kterého vznikne komplex pro rozmanité využití. A to nejenom pro potřeby městyse, ale především pro využití společenské, jež bude sloužit všem Přídolským.

Jedním z kroků na této cestě je vybudování nové hasičské zbrojnice, kterou hasiči převzali na konci roku. Nyní objekt postupně zabydlují a zařizují.

„Respektujeme původní zastavění dvora,“ ukazoval starosta Přídolí Vítězslav Jílek. „Bývalá fara v minulosti spadala pod vyšebrodské cisterciáky. Zde se nacházel velký hospodářský dvůr. Pak farní dvůr náležel katolické farnosti. Projekt revitalizace farního dvora respektuje původní rozložení budov, stodol, stavíme jenom v jejich půdorysech. Tam, co je hasičárna, byla konírna v podobě obrovské stodoly.“

Původní zbrojnici už opravit nešlo

Stará zbrojnice dole pod náměstím již byla v takovém stavu, že oprava nebyla možná. Městys na ni obdržel demoliční výměr. Bez dobrovolných hasičů se Přídolí neobejde, tak nebylo co řešit. Vedení města bylo rozhodnuto stavět, i kdyby to na etapy museli zvládnout pouze z obecních peněz. Už proto, že se městys stará o rozsáhlý katastr 4000 hektarů, velké množství lesů a třináct osad. Zásahovou jednotku tvoří 13 lidí, a ti potřebují pořádnou techniku, vybavení, výstroj a výzbroj. Městys naštěstí uspěl při shánění dotací, díky čemuž se mu podařilo snížit náklady na výstavbu nové zbrojnice o polovinu. Náklady celkem činily zhruba 22 milionů korun, dotace z Jihočeského kraje 10,5 milionu korun.

„S novou zbrojnicí jsem spokojený,“ přikývl hasič Jaroslav Bedlán, strojník a řidič Tatry 815, který zrovna vyšel ze dveří. Oproti té dřívější je to podle něj pořádný rozdíl. "Máme tu pěkné, nové zázemí, dole dílnu, nahoře šatny a klubovnu. Už jsme odtud vyjížděli na několik zásahů. Scházíme se tu několikrát týdně,“ dodal.

Z výjezdu do tepla

„Teď ano,“ přitakal starosta. „Zařízení hasičárny pořád ještě není komplet dokončené, stále tu je co vybavovat. Tady vidíte v dílně montážní jámu, tu jsme dřív neměli. Chlapi leželi venku pod Tatrou za jakéhokoliv počasí, když potřebovali něco opravit. Ta jáma je úplně k nezaplacení. Chlapi mohou opravovat v garáži v teple. Také se tu mohou v teple převléknout, když přijedou promrzlí z akce. V podkroví mohou posedět, mají tam kuchyňku, mohou se vysprchovat.“ Přídolští rovněž nezapomněli na děti, které reprezentují Přídolí v požárním sportu. I děti získaly klubovny v patře.

Dvě garáže se zázemím využívá městys pro obecní techniku, zbývající garáže mají na svou techniku hasiči. Ti si opečovávají Tatru 815 s velkou cisternou, své místo tam má také před pár lety nový dopravní automobil, který hasiči využívají na technickou pomoc. A zásahový vozík.

Bývalý farní dvůr je dnes v majetku městyse. Ten plánuje obnovu všech staveb okolo dvora a vytvoření jediného funkčního celku. Zbrojnice je vlastně multifunkční objekt, jehož vertikální dominantou je 13,5 metru vysoká dřevem obložená věž na sušení hadic.