Na cvičení, přesněji řečeno odbornou přípravu na ochranu obyvatel, je svolal ředitel českokrumlovského záchranného sboru Pavel Rožboud.

Jednalo se o vybrané jednotky. Hasiči se sešli na střelnici.

„Zaměřili jsme se hlavně na praktickou činnost na čtyř stanovištích. Přípravu doplnily dvě přednášky,“ upřesnil Pavel Rožboud.

Při školení pomáhaly i dvě členky českokrumlovského oblastního spolku Českého červeného kříže.

„Tématem přípravy dobrovolných hasičů byly především úkoly jednotek požární ochrany na úseku obrany obyvatelstva, povolávání jednotek k zásahu, stavění protipovodňových hrází, ochrana studny, utěsnění dveří a kanálů.

Dekontaminace a speciální očista techniky a osob, záchrana pohřešovaných osob v terénu a pátrací akce nebo zásahy tam, kde se vyskytují nebezpečné látky,“ vyjmenoval Pavel Rožboud.