Vychází při tom z povodňového plánu, v němž jsou všichni tito jmenovaní zahrnuti.

V Českém Krumlově je vyrozuměním obyvatel pověřena městská policie a mohou jí pomáhat  i další složky, jako například státní policie a hasiči. V plánu evakuace jsou zahrnuty všichni obyvatelé dané lokality podle evidence obyvatel. Čili když někdo v objektu v záplavové zóně bydlí a není tam trvale nahlášen, je sám proti sobě, protože tím pádem se o něm neví.

„Nyní hladiny toků rychle stoupaly z I.  do III. povodňového stupně, takže prakticky ihned a nepřetržitě pracovala povodňová komise, která se scházela několikrát denně,"  řekl ředitel českokrumlovského záchranného hasičského sboru  (HZS) Pavel Rožboud. „Tentokrát byli neustále aktivní i starosta  a místostarostka, kteří se spolu neustále střídali," ocenil Pavel Rožboud.

Lidé si někdy neuvědomují, že povinnosti  o povodních nemají dány pouze vedení obcí a měst, ale také samotní občani. Ty stanovuje Vodní zákon.

„Obyvatelé ví, že žijí v záplavovém území, pokud ne, mají povinnost si to zjistit," říká Pavel Rožboud.
František Mráz, specialista HZS, doplnil: „Tomu by měl majitel svou nemovitost uzpůsobit. Má mít svůj povodňový plán, co by měl dělat, když se blíží velká voda. Má si zajistit pracovní síly a pracovní prostředky k zabezpečení svých předmětů a zařízení. V době povodně zajistit dosažitelnost svých pracovníků a věcných prostředků, například pytle s pískem.  Zajišťuje záchranu osob a svého majetku, protože na obci například nemohou vědět, kolik má hostů na penzionu, nebo že tam mají oslavu."

To jsou jen některá z nařízení Vodního zákona, která si můžete přečíst i na webových stránkách Českého Krumlova. Lidé v problematických lokalitách sami mají být připraveni na povodeň, sami se vybavit pytli a různými prostředky, kterými by se ochránili, jako prkny, která různě zasunou do vchodů, ochranných zídek  a podobně.

Zkrátka lidé, kteří bydlí v záplavovém území se  mají o všem informovat předem, být na velkou vodu připraveni a zjistit si, kam volat, až to bude potřeba.

Obyvatelé mohou být o nebezpečí informováni  několika způsoby. Třeba bezdrátovým rozhlasem. Ten ale Č. Krumlov nemá k dispozici.  Tak zbývá jediné – městská policie osobně objíždí ohrožené lokality a tlampačem občany varuje.