Setkání se neslo v tradičním duchu vzpomínek na oběti poříčské katastrofy v Praze v roce 1928. Tentokrát však ještě přibyla vzpomínka na legendární Voraře a zakladatele této přehlídky Karla Císaře a Jana Komendu, kteří nás opustili počátkem roku 2022.

Podstatné je, že Kulturní a zábavní spolek Vltavín s předsedkyní Marii Brunovou, Městys, hasiči, sponzoři, Jiří Císař a muzikant Pavel Vokůrka ze Ševětína, nenechali zaniknout této bohulibé akci a rozhodli se společně v jejím pokračování.

V hostinci U Martínků od 10 hodin na uvítanou zahrála ve velkém sále Kladenská heligonka s kapelníkem a bubeníkem Stanislavem Weisem a k němu se ve zpěvu přidali kolegyně Anička Hlaváčková a Helenka Maťková.

Pak se početná část zájemců i muzikantů přesunula na místní hřbitov, kde se ve 12 hodin odehrál pietní akt u hrobu obětí zmíněné tragédie. Dávnou tragédii připomenul Jiří Císař a poděkoval všem, kdo k hrobu zavítali. Za úřad městyse místostarostka Michaela Novotná, Marie Brunová, Kladenská heligonka, heligonkáři Jiří Hampl a František Lejsek, hasiči a další. Položili zde kytice tak jako poté i u nedalekého hrobu Karla Císaře.

Potom už se vše soustředilo do hostince U Martínků, kde od 13 hodin začalo vlastní Setkání heligonkářů. To zahájili Jiří Císař, místostarostka Michaela Novotná a moderátor heligonkář Pavel Vokůrka.

Pak už se představili všichni účinkující a každý zahrál podle vlastního výběru několik písniček. Vystoupili v pořadí – Kladenská heligonka, se kterou si zahrála i Martina Zavadilová z Moravy, Veseláci – Františkové Hadač a Zasadil, František Lejsek, Veselá heligonka z Tábora – Jaroslava Basiková a Bohumil Šmejkal, Martina Zavadilová, Pavel Vokůrka, Václav Janeček a Luboš Janů, Šumaváci – Jana Bečvářová a Bohuslav Chlum, Karel Tvrdek, Jakub Komrska a poslední na konec Jiří Hampl, moravský virtuos a výrobce heligonek.

Závěr obstarali Martina Zavadilová s Pavlem Vokůrkou a na konec zahráli všichni společně na rozloučenou. Muzikanti dostali od pořadatelů upomínkové předměty, které jim předávala Marie Brunová.

Závěrečné poděkování patřilo všem, co přišli, účinkujícím, pořadatelům, personálu hostince U Martínků, hasičům, sponzorům a mediálním partnerům. Hezké odpoledne si všichni příjemně užili a dobře se bavili.

Autor: Karel Novotný – publicista a propagátor lidové zábavy