O čem jednala v pátek před obědem komise, která byla svolána na českokrumlovský zámek?

Naše pracovní skupina se zabývala zprávou organizace ICOMOS, to znamená poradní nevládní expertní Mezinárodní rady památek a sídel, a Výboru pro světové dědictví UNESCO na základě návštěvy pracovnic těchto dvou význačných organizací, které byly v srpnu loňského roku přímo v Českém Krumlově.

Co je obsaženo v jejich tolik očekávané zprávě?

Výsledkem jejich sdělení je to, že po jejich osobní inspekci se posunula celá diskuse kolem krumlovského otáčivého hlediště z kategorie, jestli má v unikátní zámecké zahradě zůstat, či nikoliv, do kategorie jak.

To je velký průlom v celé kauze točící se kolem točny.

Otáčivé hlediště není vnímáno jako neslučitelný, rušivý prvek, ale je důležité, aby jeho nová podoba co nejméně nepříznivě zasahovala do prostoru letohrádku Bellarie a aby nerušila interiér barokní zahrady. Pracovníci, kteří mají na starosti světové kulturní dědictví, vnímají kompatibilitu živého umění v jedinečné zahradě.

Nyní tedy rozhodne vypsání architektonické soutěže o tom, jakou bude mít hlediště podobu.

Jistě. Architektonická soutěž na novou moderní, zároveň esteticky výjimečnou podobu točny bude brzy vypsána. Naším společným zájmem je, že v ní bude obsaženo i to, aby respektovala specifickou atmosféru barokní zahrady. Byly proto projednány podmínky revitalizace zámeckých zahrad i podmínky provozování českokrumlovského otáčivého hlediště. Teď řešíme podobu, ale i přesné umístění točny.

Můžete to upřesnit?

V souladu s rozhodnutím Jihočeského kraje bude městem České Budějovice vypsána architektonická soutěž na nové řešení demontovatelného otáčivého hlediště pro období divadelních sezon v zámecké zahradě, respektující její výjimečnou světovou hodnotu. Výsledky soutěže by měly rozhodnout o tom, zda točna bude rozebíratelná, nebo zasouvatelná, nebo třeba vychýlená z osy barokní zahrady, aby nerušila průhled.

Podstatné je, že jste jednali o tom, že budou navrhovány již v konkrétním harmonogramu postupy, jak začlenit novou točnu do prostoru před Bellariií.

Důležité také je, že se pohybujeme v kladné poloose řešení, což znamená, že Otáčivé hlediště v Českém Krumlově a v zahradě zámku bude zůstávat. Nyní jde o to, jakým způsobem.

Co je dalším konkrétním výstupem pátečního jednání?

Pronájem točny na současném místě bude prodloužen až do konce roku 2017, aby vznikl rovněž čas na možnost připravit a zrealizovat v nejlepším případě na sezonu roku 2018 projekt nové točny. V první polovině roku 2016 by mohlo dojít k začátku prací na obnově Bellarie, rovněž k vybudování technického zázemí, aby se věci mohly posunout a mohla být zrekonstrována i zahrada.

Zdá se, že se rýsuje jakýsi kompromis mezi památkáři a ostatními členy pracovní komise, což jsou většinou politici.

UNESCO opakuje, že Český Krumlov má jedinečnou památkovou hodnotu. My také vnímáme to, že je potřeba tuto unikátnost chránit. Na naší straně je ochota nalézt společná stanoviska. Jak jsem již říkal, hledá se teď rovnováha mezi živým uměním, které může být začleněno do zahradních prostor, se snahami zachovat výjimečnost Bellarie a umožnit v budoucnosti její prohlídky.

Jaké faktory budou hrát roli v architektonické soutěži?

Faktory mohou být různé, protože se bude jednat o to, jaká bude zátěž konstrukce točny, z jakého bude materiálu. Hodně podstatná bude otázka barokní osy, která je jedním ze zásadních prvků. Nezanedbatelnou otázkou je také ochrana přírody.

Jak bude řešeno vybudování zázemí pro herce a vůbec pro celé divadlo, operu či balet?

I o tomto jsme mluvili. Nyní se bude intenzivně pracovat na tom, aby se přesunulo divadelní zázemí mimo zámeckou zahradu. Vítězný návrh na točnu budoucnosti by měl respektovat vícero podmínek, které vzniknou díky dialogu mnoha institucí a osob, které je reprezentují. Zda točna zůstane úplně přesně tam, kde je nyní, je předmětem diskusí. Rozhodne i zmiňovaná a plánovaná architektonická soutěž.

V letech 2016 a 2017 by se mělo tedy v Krumlově hrát ještě u dosavadní točny?

Letošní sezona není nijak dotčena. Předpokládáme, že to tak bude i v těch dvou následujících. Potom doufáme, že nedojde k nějakému přerušení. Jsem jihočeský rodák, a tak si velmi uvědomuji, jak je provoz otáčivého hlediště světově významný.

Tento kulturní fenomén vnímají i jiní. Rovněž očekávají, že ani jedna sezona nebude vynechána. Jak budete postupovat v nejbližší době, aby se všechny – i administrativní – projekty mohly zahájit co nejdříve?

Do konce února letošního roku bude hotov harmonogram činností čili přesný plán, 20. března se sejdeme zase zde v Českém Krumlově. Jsme ve fázi konkrétních úkolů, které na jaře dostanou jasné obrysy.

Byl jste v poslední sezoně jako Jihočech-patriot na nějakém představení, které vás osobně na točně zaujalo?

Na otáčivém hledišti jsem viděl v létě loňského roku působivý balet Carmen, když jsem zde doprovázel pracovnice komise UNESCO.

Autor: Pavel Pokorný