„Díky Nadačnímu fondu Českého rozhlasu si klienti Domova pro seniory Kaplice užili radostný den se zvířecí návštěvou,“ přiblížila ředitelka DpS Vladimíra Holczerová. „Koně Pepu a Tečku k nám přivezlo Centrum Pepíno v Pyramidě, středisko doporučené hiporehabilitace České hiporehabilitační společnosti.“

Nadační fond Českého rozhlasu v rámci grantového řízení z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata pravidelně vyhlašuje tematicky zaměřené a časově ohraničené výzvy. „Z výzvy zaměřené na zvířecí návštěvy jsme získali finanční příspěvek na tři hipoterapeutická setkání, z nichž první se uskutečnilo v úterý 4. června,“ dodala ředitelka. „Děkujeme Nadačnímu fondu Českého rozhlasu a všem Ježíškovým vnoučatům!“