Nechybí ani snímky ze Slavnostní pětilisté růže. Autorem většiny fotografií je Josef Prokopec, několika také Jan Pernica.