Hlasuje se tradičně s pomocí hlasovacích kuponů uveřejněných na stránkách novin nebo prostřednictvím internetových stránek www.ceskokrumlovsky.denik.cz.

Vždy v pondělí, ve středu a v pátek bude v tištěném vydání zveřejněn kupón o hodnotě jednoho hlasu, jehož prostřednictvím je možné hlasovat.

Důležitá změna čeká čtenáře, kteří chtějí hlasovat také na internetových stránkách Českokrumlovského deníku. Vítěz internetového hlasování dostane do celkového pořadí (pro sčítání s tištěnými kupóny) padesát hlasů, druhý v pořadí třicet, třetí deset hlasů.

Z jedné IP adresy je možné poslat hlas jen jednou za 60 minut. Konečný výsledek pak bude tvořen součtem hlasů z kuponů a internetu.