Policisté si oblékají reflexní vesty a do minuty zastavují první automobil. V první řadě se zaměřují na technický stav osvětlení vozidla, ale jako při každé kontrole prověřují rovněž, jestli řidiči nepožili alkohol.

Hlavním smyslem kontroly je, navzdory případným uděleným pokutám, prevence. Od ledna příštího roku totiž možná bude platit zákon ukládající povinnost nosit v podmínkách snížené viditelnosti reflexní prvky. Proto oddělení BESIP, ve spolupráci s policejním prezidiem, šíří mezi řidiči osvětu v rámci kampaně „Vidíme se?".

„Kampaň byla zahájena 23. října. Má nabádat lidi, aby na toto mysleli a aby se reflexními prvky dopředu vyzbrojili," vysvětlil Václav Kovář, krajský koordinátor BESIP Ministerstva dopravy. Kampaň se netýká pouze řidičů, ale všech účastníků silničního provozu, tedy i chodců a cyklistů, kteří by od ledna měli být reflexními prvky vybaveni také.

Řidiči by si měli rovněž uvědomit, že špatný stav osvětlení jejich vozu může značně snížit účinnost reflexních prvků. „Při těchto akcích ve spolupráci s policií jsme zaznamenali, že velké procento řidičů nemá osvětlení v pořádku," upozornil Václav Kovář. „Což je zajímavé, protože dnes auta mají kontrolky na všechno a s řidiči to nic nedělá. Je velké procento řidičů, kterým nesvítí levé světlo, pravé světlo. Ze zákona víme, že pokud nesvítí levé přední světlo, je to důvod k technické nezpůsobilosti vozidla, ale řidiči to tak nějak neberou."

Používání reflexních prvků prokazatelně výrazně zvyšuje bezpečnost všech účastníků provozu. Například chodce, oblečeného do bílého oblečení, zaznamená řidič na vzdálenost přibližně 18 metrů. Reflexní prvky tuto vzdálenost zvyšují až na dvě stě metrů. Snížená viditelnost, při které od ledna bude povinnost reflexní prvky užívat, je období, ve kterém účastníci silničního provozu dostatečně bezpečně nerozpoznávají jiné účastníky či předměty na komunikaci.

BESIP v rámci kampaně ve spolupráci s Policií ČR rozdá při svých akcích během roku minimálně na 500 000 reflexních pásků, 100 000 reflexních tašek pro seniory a desetitisíce reflexních tkaniček a placek pro mladé.