Dětský smích se téměř patnáct let od uzavření místní mateřské školy znovu rozléhá Rožmberkem nad Vltavou. Ve městě totiž oficiálně zahájil provoz Rodičovský klub Hnízdo, který je podle jeho zřizovatelky Evy Vejnarové Štandové kompromisem mezi klasickou školkou zřizovanou státem a paní na hlídání, jež pro mnoho rodin zůstává nedostižným luxusem.

Motiv pro zřízení klubu měla Eva Vejnarová Štandová jasný: „Školka v Rožmberku zanikla v 90. letech minulého století, dětí je teď ve městě ale více a rodiče s nimi musejí dojíždět nejčastěji do Vyššího Brodu.“

Chvíli pak trvalo, než sehnala všechna potřebná povolení, ale s podporou ze strany města šla práce od ruky rychleji. Za symbolický nájem Rožmberští poskytli prostory v objektu bývalé radnice.

„Ty jsme navíc vybavili novým sociálním zařízením, zajistili jsme údržbu elektroinstalace a také poskytli příspěvek na výmalbu místností,“ vyjmenovala starostka města Vladimíra Kolářová.

Další peníze na zařízení klubu získala Eva Vejnarová Štandová z úřadu práce formou dotace na vytvoření společensky účelného pracovního místa. V miniškolce totiž jako učitelku zaměstnává Olgu Štěrbovou, která byla před nástupem do rodičovského klubu bez práce.

„Pocházím z okresu Jihlava, kde jsem ve školce učila 18 let. Pak jsem s rodinou přišla do Vyššího Brodu, ale práci v oboru jsem nesehnala. Proto jsem brala zaměstnání, která se naskytla. Až jsem náhodou zaregistrovala nabídku na post učitelky v Rodičovském klubu Hnízdo, kterou jsem velmi přivítala,“ pochvalovala si Olga Štěrbová.

Režim v rodičovském klubu se prý od toho v klasické mateřince příliš neliší. „Snad jen s tím rozdílem, že tady maximálně vycházíme vstříc dětem a jejich přáním. A také rodičům – ti sem mohou své ratolesti umisťovat pravidelně, ale třeba jen na jedno nebo dvě dopoledne, pokud zrovna nemají zajištěno hlídání,“ vysvětlila Olga Štěrbová. Čas od času se podle ní stane, že služeb Hnízda využijí i turisté, kteří přijedou poznávat krásy rožmberského hradu, ale dítě nechtějí brát s sebou.

Klub v současné době pravidelně navštěvuje devět dětí, takže kapacita ještě není docela naplněna. Školné při každodenní docházce dosahuje částky kolem dvou tisíc korun měsíčně.

„To se někomu může zdát hodně, na druhou stranu pokud rodiče vozí své děti do mateřinky ve Vyšším Brodě, také to něco stojí. Náš klub navíc není klasickým školským zařízením, a tak maminky umístěním svého potomka do Hnízda neztrácejí nárok na rodičovský příspěvek,“ vyzdvihla zřizovatelka.

Školné podle ní slouží na úhradu poloviny mzdy učitelky, druhou polovinu dosud pokrývá dotace z úřadu práce. Ta však za několik měsíců vyprší, a tak Eva Vejnarová Štandová usilovně hledá další dotační prostředky, z nichž by mohla mzdu Olze Štěrbové dorovnat. „Zvyšovat školné totiž nechci,“ zdůvodnila.

Jednou z možných variant je i částečná úhrada provozních nákladů ze strany města. „Pokud bude žádost podána, určitě o tom budeme jednat. Dotace od města by měla smysl ve chvíli, kdy bude kapacita klubu naplněna,“ zmínila starostka Vladimíra Kolářová.