Situaci na řekách monitoruje pracovní skupina v čele se starostou města, velitelem policie, velitelem hasičů, vedoucím odboru životního prostředí a zemědělství městského úřadu i ředitelem Povodí Vltavy, kteří koordinují protipovodňové zásahy.

S ohledem na nepředvídatelný vývoj počasí a na vysokou úroveň hladiny Lipna připravují Služby města Český Krumlov dalších zhruba 500 pytlů s pískem.

„V Rybářské ulici byl znovu naplněn kontejner s pytli s pískem, kde si obyvatelé mohou brát pytle a zabezpečovat jimi své nemovitosti. Pracovníci města obejdou také nejohroženější lokality, jako je Parkán, a nabídnou preventivně obyvatelům pískové zátarasy. Povodňové zpravodajství města Český Krumlov je k dispozici na stránce www.ckrumlov.cz/povodne,“ řekla v neděli 28.6. mluvčí českokrumlovské radnice Jitka Augustinová.

„V případě problémů nebo ohrožení mohou všichni kontaktovat bezplatnou tísňovou linku 156 Městské policie Český Krumlov nebo 158 Policie České republiky.“

Jak sdělila, podle informací Povodí Vltavy bude nutné zvýšit odtok z Lipna o dalších 10 m3/s, protože Lipno dosahuje již jen 6 cm pod úroveň své kapacity. V 18 hodin bude zvýšen odtok z Lipna na 80 m3/s, v Českém Krumlově by se měla zvýšená hladina projevit zhruba kolem 23. hodiny až půlnoci. Očekává se zvýšení hladiny Vltavy o zhruba 5-7 centimetrů za předpokladu, že na mezipovodí nenabere řeka další vodu, to znamená, pokud nebude vydatně pršet.

„Na staré Dobrkovické silnici za restaurací Oblouk byla preventivně instalována hráz z pytlů s pískem, protože v této lokalitě se řeka Polečnice nejvíce rozvodňuje,“ řekla mluvčí.

Zpráva od města o aktuální situaci

Vltava dosáhla v 5 hodin v Českém Krumlově druhého stupně povodňové aktivity - stupně pohotovosti. Ve 12 hodin se hladina Vltavy dostala 1 cm pod druhý povodňový stupeň - má stav 199 cm. Z Lipna odtéká 70,4 m3 vody za sekundu. Odtok z Lipna je v tuto chvíli nepatrně nižší než jeho přítok (73 m3/s). Zásobní prostor Lipna je plný z 98,7 %.

Polečnice dosáhla druhého stupně povodňové aktivity v 8 hodin, kulminovala v 9 hodin s hladinou 143 cm a průtokem 29,9 m3/s. V jedenáct hodin se vrátila do 1.SPA a vykazuje klesající trend stavu. Pokud nebude dále pršet, měla by hladina dále klesat a řeka by se měla vrátit zpátky do koryta. Ve 12 hodin ukázalo měření stav 126 cm a průtok 24,2 m3/s.

V Českém Krumlově je v tuto chvíli zataženo, bez srážek. Na Vltavě opadl druhý stupeň povodňové aktivity, je na stupni prvním. Na Polečnici je také první stupeň povodňové aktivity.