Na sobotní Holinkiádě kromě soutěží zhlédly i exhibice místních sportovních klubů, které se na pořádání akce spolupodílely. Kromě vystoupení karatistů z oddílu Kyusho. Děti mohly sledovat i mistrnou hru stolního tenisu v podání místního sportovního klubu. Malé děti si nechaly na obličej kreslit obrázky a nakonec se všechny sešly ve velkém stanu na nefalšovanou Hodinu Vodnictví spolku Rybníkáři.