Areál původně renesančního mlýna v Holubově je významnou technickou památkou, která dokládá – včetně dochovaných částí vnitřního vybavení – velký rozvoj mlynářství od 16. po 20. století.

V majetku českokrumlovského panství byl zmiňován již roku 1600. Mlýnice byla postavena před tímto datem. Roku 1913 budovy koupilo mlýnské družstvo, 1953 byly znárodněny, po dvou letech je převzalo do bezplatného nájmu Jednotné zemědělské družstvo Křemže a používalo je až do devadesátých let 20. století jako sklad obilí. Areál mlýna byl od devadesátých let 20. století prázdný, bez využití a bez údržby. Kulturní památkou byl areál prohlášen v roce 1999.

Do hodnocení se bude moci zapojit také veřejnost. Formou on-line hlasování na stránkách NPÚ vyberou účastníci z nominovaných počinů ten, který je nejvíce zaujal. Při slavnostním udílení potom získá cenu veřejnosti Památky děkují. O termínu spuštění on-line hlasování bude NPÚ informovat.