Zájemci mohli hořící srdce spatřit v 18 hodin například od bočního vchodu k otáčivému hledišti, z louky pod Vyšenskými kopci, z Rybářské ulice u jezu, z terasy kostela sv. Víta, z Plášťového mostu a hradeb 5. nádvoří, od hotelu Vyšehrad, ze silnice u hornobranského rybníka, ze sídliště Mír a odjinud. "Letos se v den boje za svobodu a demokracii skautská akce Hořící srdce srdce opravdu vydařila," je spokojena vedoucí Jana Horváthová. "Počasí nám přálo." Symbolické srdce společně vytvořilo 160 dospělých a 131 dětí. Na svahu se jim s pomocí lampiček podařilo vykreslit obří srdce, jako veřejné připomenutí událostí 17.11. roku1989.

"Tento den je každoročně příležitostí slavnostně a s hlubokým vděkem vnímat to, co se někdy může zdát jako samozřejmost - svobodu, demokracii a skauting, který bylo možné začít provozovat opět legálně," připomněla Jana Horváthová.