To znamená, že nyní všechna auta, včetně nákladních i traktorů, musí Lipno objíždět několik desítek kilometrů přes Novou Pec. Tak zahustí už tak dost kritický provoz na úzké silničce, kde jezdí i množství autobusů. O napjaté situace zde nebude nouze. Ostatně nervy tam tekly šoférům i bez toho.

„O silnici z Nové Pece přes Bližší Lhotu a Zvonkovou na hranice již toho bylo natlacháno hodně, ale je to čím dál horší," stěžuje si Martin Miesbauer z Květušína, kam se přestěhoval z krajského města. Denně dojíždí do rakouského Ulrichsbergu, kde pracuje již mnoho let.

„Nedávno začala lyžařská sezona na 
Hochfichtu a doprava po velmi úzké, nepřehledné a ‚udržované' silnici se stala takřka nemožnou. V sobotu jsem tam po cestě z práce potkal mezi státní hranicí a Novou Pecí osm autobusů a kamion. Kvůli ještě více zúžené vozovce nahrnutým sněhem je takřka nemožné se vyhnout," líčil rozčileně.

Silnice z Nové Pece přes Přední a Zadní Zvonkovou dál na hranice je úzká a nepřehledná. O tom, že je ji třeba rozšířit, nebo postavit lanovku z Nové Pece na Hraničník, která by problém s auty vyřešila, se mluví už roky. Obě řešení se však nelíbila ekologickým organizacím, které tyto záměry zastavily nebo zbrzdily. Silnice původně sloužila celníkům a na tak hustý provoz není stavěná.

„Jak dlouho ještě potrvá tento stav?" ptá se Martin Miesbauer z Květušína. Jihočeský kraj má ale pro motoristy dobrou zprávu. Jeho pracovníci na silničku nezapomněli a chystají rekonstrukci.

„Tato silnice spadá pod Jihočeský kraj, a ten má zpracované projektové dokumentace," sdělil včera starosta Horní Plané Jiří Hůlka. „Dokonce má na první úsek mezi Novou Pecí a Bližší Lhotou udělené stavební povolení. Podle nejnovějších informací by tato rekonstrukce měla být jediným společným infrastrukturním projektem Horního a Dolního Rakouska i jižních Čech z přehraničního programu. Podle všeho by měl být letos vybrán dodavatel stavby na první etapu a současně i na opravu hraničního mostu přes potok Pestřici. Pokud vše dobře půjde, a my doufáme, že ano, tak by se mělo v roce 2017 začít stavět."

Připravovaná rekonstrukce silnice je rozdělena na pět etap. „Na pět etap a šest staveb. Zpracováváme kompletní dokumentaci," potvrdil včera Jaroslav Mrázek z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu v Českých Budějovicích. 

V letošním roce by měla začít z evropských peněz rekonstrukce hraničního mostu přes Pestřici. „V dalším roce by pak měla být zahájena první etapa," pokračoval Jaroslav Mrázek. „ To znamená od Klápy směrem na Bližší Lhotu. Čili čtyři nebo pět kilometrů. Silnici po celé délce budeme rozšiřovat kromě posledního úseku, který je dlouhý kolem tří kilometrů a široky tři až čtyři metry. Na základě zpracování EIA (vlivu na životní prostředí) nám ho totiž nepovolili víc rozšířit. Vozovka tam bude obousměrná, jednopruhová a bude tam vytvořeno šestnáct výhyben tak, aby z každé výhybny bylo vidět na tu další, aby se vozidla mohla míjet. Určitě maximálně v příštím roce bude dokončen hraniční most, a pak se bude pokračovat další etapou, to znamená směrem od Klápy na Bližší Lhotu."