Zástupci města totiž včera od dodavatelů oficiálně převzali zrekonstruovanou kotelnu ve spodní části sídliště Míru, která teplem zásobuje přibližně třetinu Horní Plané. Namísto hnědého uhlí teď Hornoplánští budou topit ekologičtějšími dřevními zbytky.

„Kotelna je v plném provozu, už tedy spalujeme pouze biomasu,“ potvrdil ve středu hornoplánský starosta Jiří Hůlka. Doplnil, že ve městě by se díky tomu měla významně snížit koncentrace emisí oxidu uhličitého.

Práce za 38 milionů korun, na něž částkou 19,5 milionu korun přispěla Evropská unie z Fondu soudržnosti a Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, zahrnovaly kromě výměny samotného zdroje tepla i další úpravy.

„Zásadní rekonstrukcí prošla technologická část kotelny, která pocházela ze 70. let minulého století, dostalo se ale i na výměnu všech rozvodů elektřiny, opravu střechy, fasády i zpevněných ploch před kotelnou,“ vyjmenoval Jiří Hůlka.

Doplnil, že technologie spalování v kotelně nyní odpovídá možnostem a nárokům 21. století.

S cenami tepla to však zatím nezahýbá. „Protože nevíme, jaká bude skutečná spotřeba paliva anebo elektřiny, necháváme ceny tepla na loňské úrovni. Za rok vše vyhodnotíme a uvidíme, zda s cenami bude třeba hýbat. Osobně ale doufám, že náklady na vytápění se nyní sníží. Už proto, že nový kotel nevyžaduje stálou obsluhu, z velké části jej totiž řídí počítač,“ uvedl Jiří Hůlka.