První dokončený úsek vyhlídkové stezky unikátní Horskou zahradou v areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov si ve čtvrtek prohlédli odborní pracovníci či pozvané osobnosti.

V nadcházejícím víkendu takovou možnost dostanou i běžní turisté. Ti tak budou moci vůbec poprvé vkročit do míst, ze kterých se naskýtá nový a naprosto úchvatný pohled na Český Krumlov.

„Jsme z toho dost nervózní,“ přiznal ve čtvrtek kastelán českokrumlovského zámku Pavel Slavko. „Návštěvníci si budou myslet, že jdou do snadno přístupného prostoru. Ono to tak ale nebude,“ upozornil na fakt, že je Horská zahrada stále rozpracovaná.

V plánu jsou ještě další dvě etapy, které by se měly uskutečnit v letech 2011 až 2012. Se samotným otevřením Horské zahrady se počítá v roce 2013.

„Některé prostory budou pro veřejnost ještě dlouhodobě uzavřeny. Do některých míst se bez horolezeckého zajištění nedá prozatím vůbec dostat,“ řekl Slavko.

První část první etapy rekonstrukce Horské zahrady byla dokončena už v minulém roce. Bylo provedeno vyčištění svahu od hornin hrozících pádem, stejně tak odstraněny stromy, kterým taktéž hrozilo zřícení. Dále byly staticky zajištěny rizikové skalní výchozy, vybudovány opěrné zdi, osazeny ochranné sítě a terén byl upraven terasováním.

„První etapa také zahrnovala obnovu objektu číslo popisné 60, což bude vstupní centrum do prostoru zahrady,“ zmínil vedoucí servisního odboru Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Jan Masaryk.

V roce 2009 se náklady na rekonstrukci Horské zahrady vyšplhaly na 15 027 470 korun. Akci pokryla dotace Ministerstva kultury ČR. „Plánované investice do projektu Horské zahrady jsou rozděleny do dalších dvou etap, v roce 2011 by mělo být proinvestováno asi patnáct milionů korun a deset milionů v roce 2012,“ řekl Masaryk.

Vrcholem Horské zahrady bude Paraplíčko

Cílem rekonstrukce Horské zahrady v areálu českokrumlovského zámku je její obnova, zpřístupnění a celkově oživení celé lokality, jak zmínil vedoucí servisního odboru Národního památkové ústavu (NPÚ) v Českých Budějovicích Jan Masaryk.

Klidné prostředí, které bylo ještě nedávno divoce zarostlé, přímo vybízí k pohodovým procházkám, kdy se člověk nabaží doposud neviděnými krásami Českého Krumlova a zároveň si odpočine od hluku či provozu běžného života.

Hlavní rozkvět Horská zahrada zažila v první třetině 19. století. Její úpadek přišel ve 20. století. „Z důvodu rizika skalního zřícení byl NPÚ nucen zajistit sanaci skalního masivu. Proto byl připraven projekt Rekonstrukce Horské zahrady, který je koncipován jako obnova historické krajinářské zahrady a současně jako projekt stabilizace svahů nad Rybářskou ulicí,“ vysvětlil Jiří Olšan, zahradní architekt českokrumlovského zámku.

Původní podobu Horské zahrady hledali památkáři ve starých mapách či dobových vedutách. „Vyčetli jsme z nich nejen podobu již dávno zaniklých zahradních staveb, ale především původní trasování vyhlídkové stezky a rozmístění jednotlivých vyhlídek. Poté jsme vše ověřili přímo v terénu, kde jsme nalezli stopy po zářezech staré stezky do svahů, zbytky opěrných zídek i terénní modelace vyhlídkových plošin,“ uvedl Jiří Olšan.

Horská zahrada nabízela kontrasty, kterých by se turisté měli dočkat i v dnešní době. „Místa ohromující ostrými skalisky nebo temnými jícny ústí starých dolů na stříbro byla střídána zklidňujícími partiemi cesty ve stínu korun stromů. Po namáhavých strmě stoupajících úsecích stezky následovala místa umožňujícími odpočinek na zahradních lavicích a nabízející vyhlídku na starobylé město se zámeckou rezidencí,“ přiblížil Jiří Olšan.

Vrcholem celé vycházkové stezky bude vyhlídka Paraplíčko na staré baště v nejvyšších místech Horské zahrady. „Uvažujeme, že by zde v prostorech starého zámeckého opevnění mohla být v budoucnu zřízena malá výstavní expozice historie zahradnické činnosti v našem městě,“ načrtl Olšan.

Horská zahrada je spolu s připravovaným Hradním muzeem nejvýraznějším a nejambicióznějším projektem českokrumlovského zámku.