Lidé doslova zaplavili velešínský kinosál, aby si poslechli vyprávění o dosavadních nálezech na hradech kolem Malše na Kaplicku. Přednáška profesora Tomáše Durdíka, světově uznávaného odborníka přes archeologii hradů, který vede archeologický průzkum na hradech Kaplicka, v pátek kvečeru slavila obrovský úspěch.

Profesor Akademie věd ČR posluchačům odhalil plno zajímavostí. „Hrad Pořešín poskytl velice kvalitní soubory archeologických nálezů, které výmluvně vypovídají o každodenním životě na hradě. Jejich zpracování je v počátcích,“ vyprávěl například a své povídání názorně demonstroval s pomocí diaprojekce. „Našli jsme tam třeba kousek stříbrného plechu zdobeného rytým nápisem, který mohl například být součástí nějaké truhličky. Hrad poskytl i malý výběr železných nálezů. Nože, přezku, asi z koňského postroje, součást ostruhy, postranici udidla. Ale jsou mezi nimi i dva unikáty – hrot střely do velké hradební kuše. Těch se v Evropě dochovalo jenom velmi málo. Stroj střílel celé oštěpy.“

Druhým unikátem je železný plátek, který byl součástí brigantin. „To je ochrana na zbroj, která byla tvořena krásným sametovým kabátcem obloženým destičkami, které byly přes látku nýtovány. Hlavičky nýtů byly vyleštěny do velikého lesku nebo zlaceny, byly velice zdobné,“ přiblížil profesor.

Převratné novinky přinesl průzkum na hradě Louzek, u něhož se ukázalo, že je starší než se doposud předpokládalo. O část těchto nálezů se zasloužil také starosta Bujanova Bořivoj Vojče, který posbíral keramické střepy, jež se na Louzku objevily po vývratech stromů.

Nález pod vývratem

„Nenašli jsme je přímo na hradě, ale před ním na přístupové cestě, za místem, kde býval padací most. Kyrill vyvrátil stromy a v tom koláči po vývratu ležely ty střepy. Byly zabarvené od tuhy a na čerstvě odhaleném hnědém podloží se dost vyjímaly. Nemohli jsme je tam nechat, byla by škoda o ně přijít, tak jsem je posbíral a předal panu Durdíkovi,“ líčil včera Bořivoj Vojče. „Zajímavé bylo, že střepy ležely mělce pod povrchem, prakticky pouze pod vrstvou jehličí.“ I když uvnitř hradu také spadly dva smrky, nic podobného se tam neobjevilo.

Všechny tyto zajímavosti Tomáš Durdík dopodrobna popisuje v nové publikaci Hrady na Malši, kterou zástupci občanského sdružení Hrady na Malši spolu s hosty po přednášce pokřtili. Při té příležitosti společnost E.ON předala sdružení šek na půl milionu korun a společnost VAK 100 000 korun. „Ovšem sdružení podporují i další. Lesy ČR, na jejichž pozemcích, které spravují, hrady stojí, podporují sdružení především materiálně, finančně přispívají také všechna města a obce, které jsou členy,“ připomněl předseda Josef Kaloš. Členy jsou Kaplice, Velešín, Bujanov, Dolní Dvořiště, Benešov nad Černou a Svatý Jan nad Malší.