V areálu hřbitova se sešli zástupci současného i bývalého vedení města, jihočeský hejtman, českokrumlovský prelát, projektanti a zástupci stavební společnosti, další hosté a veřejnost.

„Hřbitov je nedílnou součástí toho, jak se stavíme k našim předkům, a mě moc těší, že zrevitalizovaný areál velmi krásně ukazuje, že k nim chováme tu nejvyšší úctu. Poděkování patří všem, kteří se na projektu podíleli, také našim předchůdcům ve vedení města, kteří se zasadili o to, aby k revitalizaci došlo a samozřejmě Jihočeskému kraji, který poskytl na revitalizaci dotaci,“ řekl starosta města Alexandr Nogrády.

„Jihočeský kraj stojí na fenoménu jihočešství. Ten se objevuje i na jihočeských hřbitovech, které jsou krásné a udržované,“ doplnil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Most v hrázi mezi velkým a malým Lipnem v Černé v Pošumaví čeká oprava.
Bude se opravovat most mezi malým a velkým Lipnem. Provoz bude na semafory

Rekonstrukce hřbitova vyšla na 44 milionů korun. „Vybudovaly se zde nové cestní systémy, dešťová kanalizace, zázemí pro odpad, opravily se brány a zrevitalizovala zeleň. Chceme zde pokračovat v rekonstrukci objektu správy hřbitova a také rozšířit urnový háj,“ dodal plány místostarosta Zbyněk Toman.