Podle Dagmar Beníškové z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje za první prázdninový týden provedly pracovnice oddělení hygieny dětí a mladistvých na letních dětských táborech celkem 22 kontrol, závady zjištěny nebyly.

V Jihočeském kraji je zatím nahlášeno celkem 235 táborů. „Jeden tábor v Záblatí u Prachatic byl z důvodu lokálních povodní přemístěn na jiné území ještě před zahájením akce. Dosud nebyly podány žádné podněty na konání letní dětské rekreace. U dvou táborů byl z důvodu nevyhovujícího zdroje pitné vody zajištěn okamžitě náhradní zdroj zásobování pitnou vodou,“ uvedla Dagmar Beníšková z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.