Jak informovala vedoucí oddělení silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje Mária Čejková, nikdo nesmí bez povolení silničního správního úřadu umístit na silničním pozemku, nebo v ochranném pásmu silnice I. třídy žádné reklamní zařízení. „Reklamní zařízení u silnic první třídy spadá do kompetence odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, které průběžně zasílá výzvy k jejich odstranění,“ vysvětlila.

Nešvar napříč republikou

V době od 1. září roku 2017, kdy začala platit novela zákona o pozemních komunikacích, do současnosti silniční správní úřad podle Čejkové v jižních Čechách zaslal 1 049 takových výzev. Z toho bylo odstraněno celkem 500 kusů nosičů. „Buď je odstranil sám vlastník, provozovatel, nebo je nechal odstranit krajský úřad,“ upřesnila. Od roku 2020 dle jejího vyjádření provádí odstraňování na žádost krajského úřadu vlastník komunikace, tedy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

V současné době oddělení silničního hospodářství nezaznamenalo větší nárůst oznámení na nelegální reklamy jakéhokoliv druhu. „Každý rok je to přibližně stejný počet, podle našich zjištění nelegální umístění provádí vždy stejné osoby nebo firmy, bohužel po odstranění jedné reklamní plochy, umístí vedle, nebo naproti jiné. Tento nešvar je bohužel v celé České republice,“ popsala Mária Čejková.

V minulých letech zaznamenal krajský úřad největší nárůst v okolí Českých Budějovic. „V posledních dvou letech se to přesunulo i do dalších okresů, žádnou statistiku týkající se umístění krajský úřad však nevede,“ zmínila.

Ilustrační foto. Městská policie České Budějovice, okresní soud i místo incidentu, při kterém mělo dojít k napadení opilé ženy a jejího partnera na Senovážném náměstí.
Zákrok strážníka v centru Budějovic byl nepřiměřený, zhodnotil expert

Brání se odstranění

Jak potvrdil jihočeský mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Adam Koloušek, ŘSD se touto problematikou skutečně zabývá. "Samotné odstraňovaní nelegálních billboardů bohužel není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát," podotkl.

Povinnost odstraňovat nelegální reklamní zařízení je podle něj ze zákona odpovědností jejich majitelů. "Silniční správní úřady (Ministerstvo dopravy, krajské úřady) řeší pouze následky neplnění této povinnosti," doplnil Koloušek informace.

ŘSD nemůže samovolně odstraňovat reklamní zařízení. Musí se striktně držet zákona o pozemních komunikacích (č. 13/1997 § 25 nebo § 31). "Evidujeme veškerá pravděpodobná nelegální reklamní zařízení a informace o nich zasíláme na příslušný silniční správní úřad - ministerstvo dopravy u dálnic, krajské úřady u silnic I. třídy. Příslušný úřad následně prověřuje legálnost reklamního zařízení, zjišťuje vlastníka a vyzývá ho k odstranění. Vlastníci reklamních zařízení se ovšem odstraňování brání všemi možnými prostředky, jako je např. skrytí informace o vlastníkovi, nereagování na výzvy, přesouvání zařízení, přepouštění vlastnictví jiným subjektům a tak dále," popsal situaci detailněji.

Jak dále Adam Koloušek doplnil, častým jevem je také opakované porušování legislativy. "Stává se, že zařízení je odstraněno, ať už vlastníkem nebo na základě výzvy silničního správního úřadu, odstranění je zaevidováno, ale následně je na stejném místě (obvykle mosty, oplocení, nebo přivezení mobilního nosiče) obnoveno. ŘSD jej tedy opět zaeviduje jako nové zařízení, protože se musí rozjet nový proces – evidence, předání na silniční správní úřad, po kterém následuje nové řízení. A toto se neustále opakuje," naznačil nekonečný koloběh.

Mítink Andreje Babiše v Táboře. Ilustrační foto.
Podle GIBSu byl zásah na Babišově mítinku, kde zaklekli chlapce, přiměřený

Volají policii, ale pachatelé pracují v noci

V případě, že pracovník ŘSD zachytil přímo na mostě proces nového osazování reklamního zařízení, byla zavolána policie a osazování nahlášeno. "Nicméně jednalo se o výjimky, pachatelé totiž mosty obvykle osazují v noci," dodal Koloušek z ŘSD.

Od dálnic a silnic I. třídy již bylo odstraněno dle informací ŘSD celé republice přes 4 800 nelegálních reklamních zařízení. "Statistiky za jednotlivé kraje bohužel k dispozici nemáme. Počet zbývajících nelegálních reklamních zařízení není možné přesně určit, protože na jedné straně jsou reklamní zařízení odstraňována (vlastníky, ŘSD, pověřenými organizacemi v rámci jednotlivých krajů), na straně druhé vznikají nová nelegální zařízení, případně jsou ta stávající přemísťována. Další věcí je, že pokud zařízení odstraní sám jeho vlastník, nemá povinnost nám toto oznamovat," upřesnil, proč nemá přesná čísla.