Muž, žena nebo dítě, pro které nic není problém. Tak je charakterizován Icík, člen vyšebrodského Icík Adrenalin Teamu.

Poslední odvážné kousky Icíků

- červen 2010: zdolávání 1691 metrů vysokého alpského vrcholu Traunstein
- duben 2010: skialpinistický výšlap žlabem nedaleko Hinterstoderu v Rakousku

„Může to být muž, ale i žena, kteří se nezaleknou žádné sportovní aktivity a jsou připraveni podnikat a realizovat i ty nejšílenější nápady svých kamarádů,“ upřesnil Karel Troják, jenž má ve svérázném spolku funkci reklamního a uměleckého managera.

Icíci, jejichž tým oficiálně vznikl 16. prosince roku 2002 v rakouském Obertauernu, se znají už ze školních lavic. Mezi členy spolku patří zástupci Volního sdružení horolezců a „další samostatně se mrzačící šílenci“, jak je psáno v kronice oddílu.

Už od mládí se všichni společně vydávali na různé extrémní výlety. Tuto svou zálibu dovedli v Icík Andrenalin Teamu do krajnosti. O jejich odvaze vypovídají už názvy jednotlivých sekcí spolku – horolezecká, extrémní cyklistická, vodácká, lyžařská a v neposlední řadě paraglidingová.

„Každý Icík může být zároven členem několika sekcí. Jde hlavně o zábavu i o to, co koho více baví,“ vysvětlil Karel Troják. Doplnil, že zatímco činnost ostatních sekcí je přibližně od roku 2006 v mírném útlumu, neboť jejich členové nemají na adrenalinové zážitky kvůli svým dalším povinnostem tolik času, Icíci – horolezci se činí stále naplno.

„Vloni jsme například zdolali vrcholy několika čtyřtisícovek ve Švýcarsku,“ přiblížil Radek Máslo zvaný též Máslič nebo Butterschlitz, jenž se horolezectví aktivně věnuje už asi deset let a mezi Icíky je od samého začátku.

V dobách největší slávy bylo Icíků šestnáct. „Stabilní počet je kolem devíti kusů, nepočítám–li každoroční přírůstky snaživších se Icíků. Máme také mnoho neregistrovaných přátel, kteří se s námi podílejí na různých aktivitách,“ podotkl Karel Troják.

V duchu hesla „Icík musí mít dobré srdce a musí umět pomáhat“ se vyšebrodští nadšenci baví při nejrůznějších adrenalinových hrách, splouvání divokých řek, zlézání velehor nebo létání ve výškách.

To ale není vše, Icíci přikládají své silné paže k dílu při různých brigádách například v lese a pořádají nebo se podílejí na organizování mnoha věhlasných společenských akcí, jimiž Lipensko žije. Namátkou to jsou či byly sjezd Čertových proudů na Vltavě, Icíkovo veselí, Vyšebrodská sněžnice anebo Halové mistrovství světa v raftingu.

Momentálně členové spolku žijí přípravami na 38. ročník populární Plavby kuriózních plavidel, který se uskuteční již příští sobotu.

Přestože podle vyšebrodských milovníků adrenalinu znamená Icík „Žid, ne tak úplně košer“, název vyšebrodského adrenalinového týmu s tímto lingvistickým oříškem nemá pranic společného.

„Byli jsme kdesi ve Švýcarsku v horách, v nohách jsme měli už pěkných pár kilometrů túry a jak jsme tak šli, ozval se v zadní linii jeden z nás s památnou větou: Icíci, já už nemůžu,“ přiblížil původ nevšedního názvu předseda spolku Jan Grofek zvaný Grofáč.