Život přináší různé situace a mnoho lidí se musí často i ze dne na den popasovat s naprosto nečekanými životními zvraty. Pokud jim v takové chvíli někdo nabídne pomocnou ruku zdarma, platí bezesporu známé úsloví o tom, že kdo rychle dává, dvakrát dává.

V takovém případě si může českokrumlovské občanské sdružení ICOS připsat opravdu mnoho bodů.

„Dá se říct, že mi částečně zachránili život,“ okomentovala své setkání s pracovníky ICOSu Eva Smetanová z Chvalšin. „Kvůli zdravotním problémům jsem byla odkázána na částečný invalidní důchod a i o ten jsem přišla.

Zaměstnanci ICOSu mi poradili, jak vyřešit některé právní problémy, ale také mi pomohli s hledáním práce,“ shrnula. A není jediná. Takových klientů má Informační centrum občanského sektoru a jeho projektová pracoviště za deset let svého fungování stovky.

Například Bezplatná právní poradna, o jejíchž službách se Eva Smetanová zmiňuje, funguje od konce roku 2005. Za tu dobu ji vyhledalo více než 3500 klientů. Služby poradny zahrnují odborné sociální i právní poradenství a nyní je rozšířena za peníze z takzvaných Norských fondů i na bezplatné zastupování klientů v případě porušování práv občanů. A to není jediné pracoviště ICOSu.

Padesát projektů

„Od roku 2003 připravilo naše Projektové centrum více než 50 úspěšných projektů pro nejrůznější neziskové a další organizace, které do Českého Krumlova a jihočeského regionu přinesly více než 81 milionů korun z externích, zejména evropských zdrojů hlavně v sociální oblasti,“ přibližuje předseda sdružení Tomáš Zunt.

Jako příklad může podle něj sloužit třeba dnes už zavedená Telekontaktní péče, tedy projekt Domů s pečovatelskou službou, na jehož iniciaci i realizaci se podílel ICOS v letech 2004 a 2005.

V současné době patří ICOS k největším neziskovým organizacím v regionu. Stabilně zaměstnává přes 20 lidí na hlavní pracovní poměr. Na jeho činnosti se ale podílejí i desítky dalších lidí, ať už se jedná o lektory, odborné konzultanty, spolupracující na dohodu o provedení práce, či dobrovolníky nebo čtyři dlouhodobě spolupracující právníky.

Spektrum služeb ICOSu zahrnuje zejména široké informační, vzdělávací a poradenské aktivity pro neziskové organizace, poskytovatele sociálních služeb i obce, ale i poskytování nejrůznějších služeb v sociální oblasti, například pro znevýhodněné děti a zdravotně postižené občany či seniory, anebo rozvoj dobrovolnických programů.

Pomoc mladistvým

O tom, že poučení bývá mnohdy daleko důležitější než represe, se mohlo díky programu Právo pro každý den přesvědčit celkem 219 klientů. ICOS totiž spustil projekt v osmi regionech Jihočeského kraje a kraji Vysočina, určený pro takzvané prvopachatele ve věku od patnácti do devatenácti let, kteří spáchali méně závažné provinění.

Jeho cílem je minimalizovat opakování trestné činnosti. Čtyřicet výukových hodin úspěšně absolvovalo a zakončilo závěrečným testem 171 z nich a devadesát procent z nich se skutečně recidivy nedopustilo.

Vedle zmiňovaných aktivit se podařilo úspěšně spustit i osobní asistenční služby pro postižené děti nebo Dobrovolnické centrum. Do budoucna připravuje ICOS kromě jiného i Rodinné centrum v Českém Krumlově, které by mělo obstarávat hlídání dětí, vzdělávací a poradenské aktivity.