První etapa náročné rekonstrukce budovy Regionálního muzea v Českém Krumlově byla úspěšně dokončena. Odborníci dali do pořádku kompletní silnoproudé a slaboproudé rozvody a systémy. Práce trvaly po celý rok. Muzeum proto bylo po celý rok pro veřejnost zavřené.

„První etapa projektu byla namířena na práce uvnitř objektu. Jednalo se v podstatě o souhrn čtyř stavebních akcí v jedné – kompletní rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení, celková oprava elektrického zabezpečovacího zařízení, instalace nové požární signalizace a strukturované kabeláže, která propojuje celý objekt od půdy po podzemní podlaží,“ vyjmenoval ředitel českokrumlovského muzea Petr Jelínek.

Po dobu několika týdnů musela většina odborných zaměstnanců českokrumlovského muzea odvádět svoji práci ve stísněných provizorních prostorách v přízemí a suterénu. „V úzké koordinaci s dodavatem stavby prováděli přesuny materiálu, výstavního a ostatního mobiliáře i sbírkových předmětů,“ uvedl ředitel muzea Petr Jelínek.

Celý projekt, který je rozvržen do let 2008 až 2011, operuje s rozpočtem 14 milionů korun, přičemž ho podporuje dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, která pokryje 92, 5 procenta nákladů. Zbytek poskytne Jihočeský kraj.

Na ukončenou první etapu naváže hned etapa druhá, která se zaměří na exteriér budovy. Přístup do bývalé seminární zahrady a do suterénu muzea dostane jinou podobu. Také fasáda se dočká kompletní opravy.

„Rozhodli jsme, že do českokrumlovského muzea budeme investovat, abychom objekt dostali do rozumného stavu. Až bude celý projekt ukončen, měla by budova řádně fungovat,“ řekl krajský radní František Štangl.

Byly potíže

Práce na českokrumlovském muzeu ale nejsou nejjednodušší. Jelikož se jedná o historickou budovu, objevilo se během realizace první etapy rekonstrukce hned několik problémů. Kvůli tomu se práce zdržely, protože se musela doplnit projektová dokumentace.

„Tato zakázka opravdu nebyla jednoduchá. Jelikož se pracovalo za provozu, nebyl tento rok lehký ani pro zaměstnance muzea, ale zvládli to dobře,“ řekl šéf dodavatelské firmy Vít Kavalír.

„Přesto se dílo určitě zdařilo. Při dnešní prohlídce jsme konstatovali, že existuje velice málo drobných věcí, které potřebují nějakou nápravu,“ zmínil ve čtvrtek Petr Jelínek.

Během prací na druhé etapě rekonstrukce objektu muzeum otevře své dveře veřejnosti zhruba v dubnu.

Letošní první etapa rekonstrukce Regionálního muzea v Českém Krumlově zahrnovala čtyři akce, které byly tento týden úspěšně ukončeny:

Rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení – Silnoproudá elektroinstalace byla kompletně vyměněna a osazena moderními zařízeními s ohledem na bezpečnost a ochranu osob i majetku. Osvětlení je pojato moderně s centrálním dohledem pomocí počítače a s využitím adresného systému INELS. Tento systém umožní nezávislé ovládání jednotlivých částí osvětlení v závislosti na provozních a programových potřebách muzea.

Rekonstrukce elektrické zabezpečovací signalizace – Elektrická zabezpečovací signalizace je po modernizaci a rozšíření.

Instalace nového systému elektrické požární signalizace – Řeší ochranu objektu proti šíření požáru včasnou signalizací na základě poplachových podnětů.

Instalace nové strukturované kabeláže – řeší možnost síťového propojení vybraných míst v rámci celé budovy muzea. Do systému jsou začleněny nejen kanceláře a další pracovny, ale také depozitáře a výstavní prostory.

„Původně byly práce rozvrženy na odbodbí leden až říjen roku 2009, ale kvůli problémům se o něco zpozdily,“ uvedl ředitel českokrumlovského muzea Petr Jelínek.