Cena byla zastupitelstvem dopředu oznámena a zájemci soutěžili v kvalitě svých projektů. Ze tří účastněných firem jedna nesplnila podmínky. Zastupitelé pak na svém mimořádném pracovním jednání před dvěma týdny vybírali ze zbývajících dvou.

Důvod, proč se nesoutěžilo ve výši ceny, starosta Jedlička okomentoval tím, že vedení města chtělo po vyhlášení svého záměru pozemky prodat zamezit některým firmám, aby se mezi sebou ve výběrovém řízení domluvily na výši nabídky. Tím, že byla cena dopředu jasná, vykrystalizovaly se podle něj jen kvalitní projekty.

Další pozemky

Vítězná firma má nyní ještě lhůtu vyjádřit se k tomu, zdali bude chtít i další pozemky severně od právě zakoupených. „V případě, že této nabídky nevyužije, vyhlásí zastupitelstvo na srpnovém zasedání záměr tyto pozemky prodat někomu jinému,“ dodal starosta Jedlička.

Vítězná nabídka

V Domoradicích vyroste:

  • obchodní centrum: 3 samostatné objekty, které nabízí prodejní prostory a doplňkový prodej a 1 další objekt pro prodej a služby; obchodní centrum - 9000 m2 obchodních ploch
  • v areálu se předpokládá 15 nájemních jednotek o celkové užitné ploše cca 8000 m2
  • parkoviště, kapacita 297 míst
  • zeleň - doplněna v prostoru parkovišť, okolo obchodních objektů
  • investor využívá nejen pozemků města ale i tří dalších pozemků soukromých majitelů
  • předpokládaný termín zahájení výstavby srpen 2011
  • předpokládaný termín dokončení stavby listopad 2012
  • záměr předpokládá vytvoření atraktivního obchodního centra v návaznosti na obchodní zónu a obytnou čtvrť sídliště Mír, které doplní služby ve městě o kvalitní obchodní zónu orientovanou na módu a doplňky.