Česká obec sokolská vznikla již v 60. letech 19. století, v životě obyvatel Křemže se však Sokol pevně zabydlel až po roce 1913. Ve Křemži se pak sokolská spolková činnost utěšeně rozvíjela, ať už cvičením sportovců různých věkových kategorií či budováním a zvelebováním samotného zázemí. V roce 1927 byla slavnostně otevřena nová sokolovna (budova bývalého kina v dnešní Školní ulici), Sokolové se věnovali různým sportům a pořádali přehlídky, zimní i letní výlety a řadu ukázek své zdatnosti.

Více čtěte už v pátek 9. března v tištěném Českokrumlovském deníku.