Pavel Slavko,
kastelán Státního hradu a zámku Český Krumlov

Pro přelom 20. a 21. století je pro město nepochybně mezníkem zápis na listinu světového a kulturního dědictví UNESCO. Město Český Krumlov získalo pro svůj rozvoj nový a výrazný podnět, který inicioval aktivitu jak kreativních občanů ve městě, tak i velké řady osobností politického, odborného, společenského a kulturního života z vnějšího prostředí na formování nového obrazu města. Málo známé, nostalgicky přežívající a zanedbané město se proměnilo během krátkého období na mimořádně atraktivní turistickou destinaci. V roce 1992 nám spadl do klína bez našeho výraznějšího přičinění velký dar v podobě značky UNESCO. Važme si toho a udělejme vše potřebné, abychom si znak kvality zasloužili a památku jako významné dědictví minulosti předali v dobrém stavu budoucím generacím.

Jan Vondrouš,
v době zápisu UNESCO starosta Českého Krumlova

Především je třeba říci, že zápis Krumlova na Seznam UNESCO je v každém případě plus. Je to prestiž. Je to zpráva do celého světa, že někde je nějaké místo, které má světovou hodnotu.  Zkuste dát zprávu celému světu. Buď vás to bude stát hodně velké úsilí nebo hromadu peněz. To si je třeba uvědomit. Samozřejmě jsou místa, která tento statut odmítla nebo na toto téma vedla tvrdou diskuzi. Báli se zřejmě složitostí při povolování nějakého byznysu a tak dále. To může být sice vnímané jako negativum, ale je třeba si uvědomit, jestli náhodou takový zpřísněný dohled není také nakonec ku prospěchu věci. Je třeba brát to tak, že světová organizace se rozhodla, že tady někde je nějaké malé územíčko se světovou hodnotou.

Luboš Jedlička,
bývalý starosta města, signatář takzvané Tříkrálové výzvy za zachování otáčivého hlediště v zámecké zahradě

Když byl Český Krumlov v roce 1992 zapsán na Seznam UNESCO spolu s hlavním městem Prahou, to už je samo o sobě vyznamenání. Takové malé město, jako je Český Krumlov by na takový seznam asi nikdo nezapsal, kdyby nebylo lákadlem pro turisty z celého světa. To, že se mu po celou tu dobu daří držet nad jedním milionem turistů ročně, značí, že v Krumlově je něco zajímavého a výjimečného. Samozřejmě, že tam patří i státní hrad a zámek, ale mnoho lidí se chce podívat i na otáčivé hlediště. Někteří totiž ani nevědí, co to je, kde to je a jak to funguje. Zámeckých zahrad je ve světě poměrně dost, ale zámecká zahrada s otáčivým hledištěm je jen jedna.