A po cestě uklízeli. V jednom místě se parta lidí rozdělila na dvě části. První vyběhla na vrchol Kraví hory a druhá pokračovala dolů, směrem k léčebně. „Nasbírali jsme několik pytlů odpadu, zejména plastových lahví a obrovské množství plechovek od energetických nápojů,“ popsala za organizátory Dita Kaiserová.

„Sobotní jarní výšlap se po všech stránkách vydařil. Sešlo se sice méně účastníků než je obvyklé, ale zato dobrá parta. Zhruba uprostřed putování kolem Kraví hory jsme si udělali přestávku, opekli buřty a energii jsme doplnili koblihami z vyšebrodské pekárny.“ Příště se zájemci sejdou v sobotu 9.4. před Infocentrem, aby vyrazili na již 2. cyklovýlet Vyšebrodskem. Připraveni jsou dva zkušení cykloprůvodci.