Vít Šisler nastupuje na Střední odbornou školu strojní a elektrotechnickou ve Velešíně do prvního ročníku jako 87 dalších nových studentů prvních ročníků. Sám při včerejším zahájení nového školního roku řekl, že jej nejvíce zajímá technika a všechno kolem ní. V tom případě je na správném místě, protože škola investovala za poslední roky do svého technického vybavení miliony korun. Ačkoliv je o techniky, strojaře, konstruktéry a profese podobného ražení na pracovním trhu zájem, nemusí mít při hledání zaměstnání často ani tito lidé jen na růžích ustláno.

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín se od nynějška rozhodla spojit síly s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích. Jedním z důvodu je podle ředitele Milana Timka právě i snaha zajistit absolventům školy lepší uplatnění na trhu práce. Ale propojení obou škol má i své další výhody. Žák, který nastoupí na tuto střední školu, tak může díky kontinuitě odborného vzdělávání počítat s tím, že může plynule navázat na studium na vysoké škole. A to ve svém oboru.

Další výhodou je, že Vysoká škola technická a ekonomická bude mít ve Velešíně k dispozici potřebné technické zázemí pro výuku svých studentů a na oplátku může nabídnout znalosti svých vyučujících pro školu střední.
„My jim poskytneme zázemí a techniku, oni nám takzvané know-how. Mám tedy představu, že jejich profesoři a učitelé by pro nás udělali přednášky," shrnul ředitel Milan Timko.

Prioritou školy podle Timka je, aby její absolvent dosáhl na větší konkurenceschopnost při hledání uplatnění po absolutoriu školy
Spolupráce se Strojírenskou katedrou na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích se bude odvíjet v ryze strojírenské oblasti. Ale to není všechno.

„Příští týden budu podepisovat dohodu s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity, která chce naší škole udělit titul fakultní školy," doplnil včera Milan Timko s tím, že v tomto případě se začne rozvíjet větší spolupráce v oblasti počítačů.

„Od této fakulty máme také nabídku, že pokud budou naši žáci pokračovat ve studiu u nich, nebudou se muset účastnit některých přednášek a zkoušek, protože je budou mít za sebou už u nás," dodal ředitel.
Pro zkvalitnění výuky vzniklo dokonce Technické a vzdělávací konsorcium při Vysoké škole technické a ekonomické, do něhož patří jak velešínská odborná škola, tak Střední průmyslová škola strojní Tábor a Vyšší odborná škola, střední průmyslová škola a střední odborná škola řemesel a služeb Strakonice.

„Dohromady nás dala potřeba neustále zlepšovat a zkvalitňovat výuku technického vzdělávání na všech úrovních. Tedy od základního po vysoké školství. Chceme-li totiž u dětí vzbuzovat zájem o technické obory, musíme je zaujmout a nabídnout jim něco navíc," říká Ludmila Opekarová, prorektorka VŠTE.
Díky konsorciu se nadaní a aktivní žáci dočkají další podpory, budou se pro ně pořádat soutěže a konference. V konsorciu zapojené školy zase získají možnost společně využívat kapacity, přístroje a zařízení, stejně jako know-how a další informace.

Propojení se základním vzděláme je nasnadě.
„Oslovíme žáky základních škol, aby si volili technické vzdělání, a dál pomůžeme zvýšit úroveň výuky na středních školách. Už zde bude jasná prostupnost mezi střední a vysokou školou. V tom vidím velký přínos pro žáky a vyučující. Osobní poznání a bližší srovnávání, co se učí, jaké jsou trendy, to je velmi důležité," uvedl Marcel Gause, ředitel táborské průmyslovky.